Strādā vesels

Bezmaksas konsultācijas par darba vides bioloģisko risku, t.sk. COVID-19 mazināšanu

2021. gada 25. novembrī

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts piedāvā bezmaksas konsultācijas darba devējiem, kā samazināt darba vides bioloģisko riska faktoru ietekmi uz darbiniekiem, īpašu uzmanību veltot Covid-19 izplatības mazināšanai darba vidē. Konsultāciju laikā iespējams saņemt informāciju par:

 • darba organizācijas jautājumiem, t.sk.:
  • darba plānošanu uzņēmumos epidēmijas apstākļos;
  • darbinieku plūsmas un maiņu plānošanu;
  • par prasībām attālinātā darba organizēšanai;
 • bioloģisko un epidemioloģisko risku novērtējuma veikšanu;
 • ar bioloģiskajiem un epidemioloģiskajiem riskiem saistīto juridisko jautājumu risināšanu;
 • inženiertehniskajiem risinājumiem epidemioloģisko risku izplatības mazināšanai;
 •  individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu;
 • dezinfekcijas organizēšanu, jautājumus;
 • veselības veicināšanas pasākumiem bioloģisko risku mazināšanai;
 • labās prakses piemēriem.

Konsultācijas sniedz RSU DDVVI Darba aizsardzības vecākais speciālists Henrijs Priedīte. Lai tās saņemtu, aicinām darba dienās no plkst. 09.00 – 17.00 zvanīt pa tālruni 29413885, e-pasts jautājumiem rakstiski: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. . Lai saņemtu konsultāciju tiešsaistē, iepriekš jāvienojas par konsultācijas sniegšanas laiku, zvanot uz iepriekš norādīto tālruņa numuru.

Konsultācijas tiek sniegtas Valsts darba inspekcijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr.7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.