Strādā vesels

Atklāta kampaņa "Strādā vesels!"

2014. gada 18. februārī

Lai pastiprināti vērstu darbinieku un darba devēju uzmanību uz drošības un veselības aizsardzības nozīmi darbā, šodien, 13. februārī, Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija un Darba drošības un vides veselības institūts, klātesot darba devēju un darbinieku pārstāvjiem atklāja informatīvo kampaņu „Strādā vesels!”.

Darbinieku un darba devēju vidū bieži vien valda uzskats, ka drošība un veselība darbā ir birokrātiska un traucējoša formalitāte, kurai ir maza jēga. Rezultātā 20,7% darbinieku Latvijā ir darba vides izraisīti veselības traucējumi, bet katrs piektais darbinieks ir cietis nelaimes gadījumā darbā. Par to liecina 2013. gadā veiktā pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” dati.

Kampaņa „Strādā vesels!” ir vērsta gan uz darba devējiem, gan darbiniekiem, aicinot ikvienu uz aktīvu rīcību –darbavietā rūpējoties par savu vai savā pakļautībā strādājošu cilvēku drošības un veselības profilaksi. „Strādā vesels!” mērķi ir uzrunāt emocionāli, atspoguļojot citu darbinieku negatīvo pieredzi, un pārliecināt, ka darba drošības un veselības pasākumi nav tikai birokrātija, pamatojot to ar izmērāmiem ekonomiskajiem un sociālajiem zaudējumiem slimošanas, ilgstošas slimošanas vai invaliditātes rezultātā.

Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis skaidro: „Sociālajām kampaņām ir ļoti liela nozīme cilvēku apziņas veidošanā par darba aizsardzības jautājumiem. 2009. gadā kampaņa „Strādā vesels!” tika organizēta pirmo reizi, un tās pozitīvie rezultāti vēlāk atspoguļojās nelaimes gadījumu statistikā. Esam pārliecināti, ka arī šī kampaņa un tās ietvaros izstrādātā interneta vietne www.stradavesels.lv palīdzēs visiem iesaistītajiem izprast savu lomu un pienākumus veselībai nekaitīgas darba vides nodrošināšanā.”

 Kampaņas ietvaros tapusi ne tikai interneta vietne www.stradavesels.lv, bet arī plakāti, video stāsti un interaktīvi rīki:

Valsts darba inspekcija informatīvo kampaņu "Strādā vesels" pirmoreiz īstenoja 2008. gadā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, lai pastiprināti vērstu darbinieku uzmanību uz drošības un veselības aizsardzības nozīmīgumu darbavietās.