Strādā vesels

Atklās informatīvo kampaņu "Strādā vesels!"

2014. gada 10. februārī

Ceturtdien, 13. februārī, plkst. 11:00 Birojnīcas telpās, Berga bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2 tiks atklāta informatīvā kampaņa „Strādā vesels!".

Darbinieku un darba devēju vidū bieži vien valda uzskats, ka drošība un veselība darbā ir birokrātiska un traucējoša formalitāte, kurai ir maza jēga. Rezultātā 20,7% darbinieku Latvijā ir darba vides izraisīti veselības traucējumi.

Lai paaugstinātu nodarbināto un darba devēju izpratni par darba aizsardzību, 2014. gadā tiks īstenota informatīvā kampaņa "Strādā vesels!". Kampaņas mērķi ir:

  • Pārliecināt darba devējus un nodarbinātos, ka darba drošības un veselības pasākumi nav tikai birokrātija, argumentējot ar konkrētiem, izmērāmiem ekonomiskajiem un sociālajiem zaudējumiem slimošanas, ilgstošas slimošanas vai invaliditātes rezultātā.
  • Emocionāli uzrunāt mērķa grupu pārstāvjus ar konkrētiem ilgstošas slimošanas vai invaliditātes piemēriem.
  • Aicināt uz aktīvu rīcību – katram pašam darbavietā rūpējoties par savu vai savā pakļautībā strādājošu cilvēku drošības un veselības profilaksi.

Pasākumā piedalīsies:

  • Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretāres vietnieks
  • Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors
  • Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides veselības institūta vadītājs
  • Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
  • Pēteris Krīgers, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs
  • Eduards Filippovs, Mazo un vidējo uzņēmumu foruma izpilddirektors