Strādā vesels

Atkārtoti aicina piedalīties aptaujā par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz darba dzīvi

2022. gada 3. martā

Ar COVID-19 pandēmiju sadzīvojam jau gandrīz divus gadus. Vai un kā tā ir ietekmējusi darba un privātā dzīve ir līdzsvaru, kā strādā attālinātā darba pašreizējais regulējums uzņēmumos, cik ergonomiskas ir mājās iekārtotās darba vietas, kāda ir mājsaimniecības pienākumu sadale starp partneriem – šie un citi jautājumi joprojām ir uzmanības centrā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta pētnieku izstrādātajā aptaujas anketā, kuru jau trešo reizi aicināts aizpildīt ikviens strādājošs Latvijas iedzīvotājs.

Aptauja ir viens no instrumentiem, kuru Rīgas Stradiņa universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pētnieki liek lietā, lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas nodarbinātībā gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta mūsu dzīvēs ieviesis COVID-19. Šī aptauja ir pētnieku grupas brīvprātīga iniciatīva turpināt valsts pētījumu programmas pētījumā “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” iesākto situācijas apzināšanos par darba un privātās dzīves līdzsvaru, attālināto darbu, ergonomiku mājas birojos un citiem jautājumiem.