Strādā vesels

Akreditē RTU individuālo aizsardzības līdzekļu laboratoriju

2024. gada 28. februārī

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorija ir akreditēta veikt šķiedru materiālu un tekstilizstrādājumu fizikālo, ķīmisko, mikrobioloģisko un mehānisko testēšanu. 

Akreditācija šobrīd ir spēkā līdz 2029. gada pavasarim.

Šī ir vienīgā plaša spektra individuālo aizsardzības līdzekļu, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu testēšanas un novērtēšanas laboratorija Latvijā, tās aprīkojums – ap 80 dažādu iekārtu – ir unikāls pasaules līmenī. Tajā tiek īstenoti arī antropometrijas un ergonomikas testi un pētījumi, kā arī attīstītas jaunas tehnoloģijas, ilgtspējīgi un ergonomiski materiāli un produkti tekstilnozares un visas Latvijas izaugsmei.

Laboratorija nodrošina augsta līmeņa testēšanas pakalpojumus individuālās aizsardzības līdzekļu sertifikācijai, veic tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu objektīvu un neatkarīgu testēšanu un rezultātu interpretāciju, kā arī profesionālu ekspertīzi atbilstoši Latvijas, Eiropas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.

Laboratorijas zinātniskajam personālam ir liela pieredze sadarbībā gan ar tekstilindustrijas uzņēmumiem Latvijā un pasaulē, gan veselības aprūpes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī profesionālā sporta pārstāvjiem, pilnveidojot uniformas, pētot un izstrādājot inovatīvus individuālās aizsardzības līdzekļus, izstrādājot metodes apģērba ergonomiskuma uzlabošanai. 

Svinīgi laboratorija tika atklāta 2023. gada sākumā. Akūtu vajadzību tādu izveidot izgaismoja Covid-19 pandēmija, kad Latvijā nebija iespēju veikt individuālo aizsardzības līdzekļu pilna spektra testēšanu, arī kaimiņvalstīs un daudzviet citur Eiropā šādas iespējas bija ierobežotas.