Strādā vesels

Aicinām uz informatīvo semināru Latgalē “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!”

2022. gada 18. februārī

Valsts darba inspekcija aicina darba ņēmējus, darba devējus, darba aizsardzības speciālistus, izglītības iestāžu audzēkņus un visus interesentus uz informatīvās kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” informatīvo semināru, 25. februārī, plkst. 13:00 Daugavpils Marka Rotko mākslas centra semināra telpā, kā arī Valsts darba inspekcijas Facebook lapā un platformā Zoom. Semināra mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros.

Saskaņā ar VDI rīcībā esošiem datiem 2021. gadā valstī kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 2250 nodarbinātie, tajā skaitā 233 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 33 nodarbinātie gāja bojā. Vienlaikus uzņēmēji atzīst, ka darba aizsardzības prasības ir sarežģītas un bez zinoša speciālista palīdzības ir grūti tās īstenot praksē. Tāpat daudzi uzņēmumi neapzinās darba aizsardzības nozīmi un maldīgi domā, ka viņu uzņēmumā nekas bīstams ar darbiniekiem nevar notikt, liecina VDI kampaņas „Esi drošs, ka darbs ir drošs” ietvaros veiktā uzņēmēju aptauja. Lai samazinātu nelaimes gadījumu skaitu darba vietās un aicinātu mikro, mazos un vidējos uzņēmumus, kas pārstāv bīstamās nozares (Piemēram, lauksaimniecība, mežsaimniecība, ražošana), aktīvi pieteikties bezmaksas atbalstam darba vides sakārtošanai, Valsts darba inspekcija organizē informatīvus seminārus par darba drošību katrā no Latvijas reģioniem. 

Latgales reģiona informatīvajā seminārā, kas notiks 25. februārī,  piedalīsies Latgales Reģionālās Valsts darba inspekcijas vecākā inspektore Gundega Donika, Latvijas Darba devēju konfederācijas korporatīvās sociālās atbildības projektu vadītāja Kristīna Veihmane, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta konsultants Henrijs Priedīte un semināra vadītāja Ieva Johansson. Informatīvajā seminārā visi interesenti varēs iegūt vairāk informāciju par kampaņu, uzzināt par situāciju reģionā, atbalsta iespējām – kā uzņēmumi var uzlabot darba aizsardzības aspektus savos uzņēmumos, kādas konsultācijas var saņemt darba ņēmēji un darba devēji darba strīdu domstarpību gadījumos, kādu atbalstu var saņemt darba devējs kolektīvo pārrunu veikšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu, par pieejamiem semināriem un konsultācijām darba vides risku, īpaši, bioloģisko risku, samazināšanai un prevencijai, kā arī saņemt atziņas no ekspertu pieredzes un uzdot sev interesējošus jautājumus.

Aicinām visus interesentus piedalīties šajā informatīvajā seminārā, klātienē – Daugavpils Marka Rotko mākslas centra semināra telpā vai attālināti – Valsts darba inspekcijas facebook lapā: https://fb.me/e/2aJEkORpu, kā arī izmantojot Zoom platformu. Lai piedalītos pasākumā, lūdzam reģistrēties iepriekš: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_d18yCAg5QnSmSfdOxZz5HQ

Lai tiešraides laikā saņemtu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, lūgums tos sūtīt iepriekš uz e-pastu Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.  vai uzdot translācijas laikā Facebook tiešraides komentāru sadaļā.

Klātienes pasākums norisināsies “zaļajā režīmā”, personām uzrādot Covid-19 vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātus.

Kopumā kampaņas ietvaros plānoti 5 pasākumi, no kuriem četri jau ir notikuši – Kurzemē, Rīgā, Zemgalē, Vidzemē, bet nākošnedēļ tiek organizēts Latgalē, Daugavpilī.

 

Par kampaņu:

Kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus projektam un popularizēt iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt atbalstu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai uzņēmumā.

Kampaņa tiek īstenota ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts) ietvaros ar ESF atbalstu.