Strādā vesels

Aicinām pieteikties darba devēju fokusgrupu diskusijām par darba organizāciju COVID – 19 laikā

2020. gada 16. septembrī

RSU Darba drošības un vides veselības institūts, sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Vidzemes universitāti, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” apakšgrupas “Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā” (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) ietvaros veic pētījumu par pārmaiņām nodarbinātībā.

Zinātnieku grupa analizēs pārmaiņas nodarbinātībā, it īpaši tajos aspektos, kurus ierobežojumi un pāriešana uz attālināto darbu ir ietekmējusi visvairāk. Pētnieki analizēs situāciju gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta un sagatavos ziņojumu par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā.

Pētījuma mērķis ir, analizējot iegūtos datus, izstrādāt novērtējumu veiktajiem pasākumiem un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tostarp attālinātā darbā). Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama šeit.

Kas var pieteikties?

Aicinām pieteikties diskusijai darba devējus (un to pārstāvjus) no dažādu nozaru uzņēmumiem (no visas Latvijas), lai dalītos pieredzē ar uzņēmumā īstenotajiem preventīvajiem pasākumiem COVID-19 izplatības ārkārtējās situācijas laikā.

Diskusiju norises laiks un vieta:

2020. gada 28.septembrī, plkst. 14.00 - 16.00 – Rīgas un Pierīgas reģiona lielo uzņēmumu pārstāvjiem. Pieteikšanās: šeit

2020. gada 1.oktobrī, plkst. 14.00 - 16.00 – Rīgas un Pierīgas reģiona mazo uzņēmumu pārstāvjiem. Pieteikšanās: šeit

2020. gada 6.oktobrī, plkst. 14.00 - 16.00 – Kurzemes un Zemgales reģiona lielo uzņēmumu pārstāvjiem. Pieteikšanās: šeit

2020. gada 7.oktobrī, plkst. 14.00 - 16.00 – Kurzemes un Zemgales reģiona mazo uzņēmumu pārstāvjiem. Pieteikšanās: šeit

 

Pasākumi plānoti tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu.

 

Kur pieteikties?

Pieteikšanās anketa un sīkāka informācija pieejama KALENDĀRĀ vai sekojot saitēm (skatīt augstāk).