Strādā vesels

Aicinām mikro un mazo uzņēmumu vadītājus/pārstāvjus piedalīties fokusa grupas diskusijās

2022. gada 1. aprīlī

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2019-2021” ietvaros aicinām darba devējus un to pārstāvjus piedalīties fokusgrupu diskusijās, lai sniegtu savu viedokli par darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu atvieglošanas un vienkāršošanas iespējām, darbinieku veselību un arodslimībām, attālināto darbu, COVID-19 ietekmi uz darba vidi, nelaimes gadījumiem darba vietās un sadarbību ar valsts institūcijām.

Šobrīd īpaši aicinām tieši uzņēmumus, kuros nodarbināti līdz 50 darbinieki: 

  • Darba devējiem un to pārstāvjiem no mikrouzņēmumiem (nodarbināto skaits no 1 līdz 9) - 2022. gada 6. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.30. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-6258/
  • Darba devējiem un to pārstāvjiem no mazajiem uzņēmumiem (nodarbināto skaits no 10 līdz 49) - 2022. gada 13. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.30. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-6260/

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Dalībnieks var atteikties no līdzdalības pētījumā jebkurā tā etapā bez jebkādiem ierobežojumiem. Katras pētījumā iesaistītās personas dati un fokusgrupas diskusijā izteiktais viedoklis būs konfidenciāli atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību.

Par dalību fokusgrupas diskusijā tiks piešķirts RSU sertifikāts (3 akadēmiskās stundas).

Neskaidrību vai jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar projekta koordinatori:

Lāsma Akūlova, pētniece

mob. nr.: +37129437702

e-pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.

Vairāk par pētījumu: https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/turpinas-petijuma-darba-apstakli-un-riski-latvija-2019-2021-istenosana 

Fokusgrupas tiek organizētas Valsts darba inspekcijas īstenotā ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.