Strādā vesels

Aicinājums DARBA DEVĒJIEM iesaistīties pētījumā par darba apstākļiem un riskiem!

2018. gada 22. janvārī

Pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, SIA “GRIF” un UAB “Civitta” veic pētījumu par darba aizsardzības jautājumiem un tās uzlabošanas iespējām Latvijā. 

Pētījuma ietvaros aicinām DARBA DEVĒJUS, kuri pārstāv bīstamās nozares pēc NACE kodu klasifikācijas, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

1. Ir darba devēji no mikro uzņēmumiem (nodarbināto skaits ir no 1 līdz 9), kuri:
- Vismaz 2 gadus strādā kā darbi devēji;
- Ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji; 
- Ir pārstāvētā uzņēmuma īpašnieks/-i ir kapitāldaļu turētājs/-i (valdē).

2. Ir darba devēji no maziem uzņēmumiem (nodarbināto skaits ir no 10 līdz 49), kuri:

- Pārstāvētais uzņēmums darbojas vairāk kā 2 gadus;
- Ir vismaz 2 gadus strādā kā darba devējs;
 
- Ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji.

3. Ir darba devēji no vidējiem un lieliem uzņēmumiem (nodarbināto skaits ir vairāk kā 50), kuri:
- Pārstāvētais uzņēmums darbojas vairāk kā 2 gadus; 
- Vismaz 5 gadus strādā kā darbi devēji;

- Ir vadošie, departamenta vai augstākā līmeņa vadītāji. 

Pētījuma mērķis ir analizēt iegūtos datus dinamikā, izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanai un veicamajiem pasākumiem (preventīvajiem, informēšanas u.tml.), lai veicinātu darba apstākļu uzlabošanos uzņēmumos.

Par piedalīšanos diskusijā darba devēji saņems dāvaniņas no Apsaras tējas. 

Diskusijas ilgums: 2-3 stundas

Diskusiju norises laiki: 05.02.2018. plkst. 14:00-17:00 - darba devējiem no maziem uzņēmumiem; 07.02.2018. plkst. 14:00-17:00 - darba devējiem no vidējiem uzņēmumiem; un 09.02.2018. plkst. 14:00-17:00 darba devējiem no lielajiem uzņēmumiem.

Diskusijas norises vieta: Lāčplēša iela 37, 201 kab., Rīga.

Pieteikties fokusgrupu diskusijai līdz 31.01.18. rakstot uz Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.  vai zvanot par tālruni + 371 29918829