Strādā vesels

Aicina piedalīties fokusa grupas intervijās par cilvēku biomonitoringu

2021. gada 16. jūnijā

Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts pētījuma “Iedzīvotāju fokusa grupu diskusija par Eiropas cilvēku biomonitoringa iniciatīvu (HBM4EU)” ietvaros aicina pieteikties fokusa grupas intervijai par cilvēka biomonitoringu.

Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju informētības un izpratnes līmeni par cilvēku biomonitoringu, ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem viņu ikdienas aktivitāšu laikā un identificēt veicamos pasākumus sabiedrības informēšanas jomā par cilvēku biomonitoringu.

Pieteikties dalībai fokusa grupas intervijā aicināti jebkurš Latvijā dzīvojošs pilngadīgs interesents neatkarīgi no izglītības līmeņa, nodarbošanās un citiem sociālajiem apstākļiem. Grupa apzināti tiks veidota, lai tiktu pārstāvēti pēc iespējas dažādāki viedokļi.

PIETEIKŠANĀS: https://forms.office.com/r/K7d96NLqf7

Fokusa grupa tiks organizēta tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu, 29. jūnija plkst. 17.30, paredzamais norises laiks ir pusotra stunda. Dalībnieki saņem apstiprinājumu dalībai diskusijā līdz 23.jūnijam.

Šādas fokusa grupas intervijas tikušas organizētas arī citās Eiropas valstīs (piemēram, Austrijā, Īrijā, Portugālē, Lielbritānijā, Kiprā, Ungārijā, Nīderlandē, Dānijā ), tāpēc Latvijā iegūtie rezultāti ļaus salīdzināt esošo situāciju un sniegt papildus informāciju par ES iedzīvotāju interesi, viedokli un jautājumiem, kas saistīti ar ķīmisko vielu klātbūtni viņu ikdienas dzīvē. Tāpat fokusa grupu diskusijas rezultātā plānots noskaidrot iedzīvotu viedokli par cilvēka biomonitoringu un tā nozīmi nākotnē, kas ļautu plānot ieteikumus gan politiskajiem lēmumiem, gan izmaiņas normatīvajos aktos, gan informēšanas aktivitātes, kas saistītas ar cilvēku biomonitoringu.

Pētījums ir saņēmis Rīgas Stradiņa universitātes Pētījumu ētikas komitejas apstiprinājumu. Katras pētījumā iesaistītās personas dati un fokusa grupas diskusijā izteiktais viedoklis ir konfidenciāli un tiks uzglabāti un apstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību.

Vairāk informācijas projekta mājas lapā: https://www.hbm4eu.eu/