Strādā vesels

Aicina piedalīties aptaujā par darba vides izmaiņām COVID-19 2.viļna laikā

2021. gada 22. februārī

 

Vai darba un privātā dzīve ir līdzsvarā, kāda ir attālinātā darba pašreizējā organizācija, cik ergonomiskas ir mājās iekārtotās darba vietas, kāda ir mājsaimniecības pienākumu sadale starp partneriem – šie un citi jautājumi atkal ir uzmanības centrā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Darba drošības un vides veselības institūta, Vidzemes augstskolas un Rēzeknes tehnoloģiju augstskolas izstrādātajā aptaujas anketā, kuru aicināts aizpildīt ikviens strādājošs Latvijas iedzīvotājs.

Atkārtota aptauja ir viens no instrumentiem, kuru RSU, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Vidzemes Augstskolas pētnieki liek lietā, lai turpinātu 2020. gada otrajā pusē veikto pētījumu, kurā tika noskaidrots, kādas pārmaiņas nodarbinātībā gan no darba ņēmēja, gan no darba devēja skatupunkta mūsu dzīvēs ieviesis COVID-19. Tā uztverama kā turpinājums vērienīgajam valsts pētījumu programmas pētījuma Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt ŠEIT

Piedalīties pētījumā, aizpildot šim nolūkam izveidotu anketu, aicināts ikviens iedzīvotājs. Plašāk par projekta Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē apakšgrupas Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā (projekta identifikācijas Nr. VPP-COVID-2020/1-0013) aktivitātēm lasiet RSU mājaslapā šeit.