Strādā vesels

Aicina darba devējus un to pārstāvjus piedalīties fokusa grupu diskusijās

2022. gada 23. martā

Pētījuma “Darba apstākļi un riski Latvijā, 2019-2021” ietvaros darba devēji un to pārstāvji tiek aicināti piedalīties fokusgrupu diskusijās, lai sniegtu savu viedokli par darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu atvieglošanas un vienkāršošanas iespējām, darbinieku veselību un arodslimībām, attālināto darbu, COVID-19 ietekmi uz darba vidi, nelaimes gadījumiem darba vietās un sadarbību ar valsts institūcijām.  Kopumā plānots organizēt trīs diskusijas, katra tiks organizēta ar atšķirīgu mērķa darba devēju grupu pārstāvjiem:

  • Darba devējiem un to pārstāvjiem no mikrouzņēmumiem (nodarbināto skaits no 1 līdz 9) - 2022. gada 6. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.30. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-6258/
  • Darba devējiem un to pārstāvjiem no mazajiem uzņēmumiem (nodarbināto skaits no 10 līdz 49) - 2022. gada 13. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.30. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-6260/
  • Darba devējiem un to pārstāvjiem no vidējiem un lielajiem uzņēmumiem (nodarbināto skaits 50 un vairāk) - 2022. gada 21. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 16.30. Vairāk informācijas un pieteikšanās: http://stradavesels.lv/kalendars/event-6262/ 

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Dalībnieks var atteikties no līdzdalības pētījumā jebkurā tā etapā bez jebkādiem ierobežojumiem. Katras pētījumā iesaistītās personas dati un fokusgrupas diskusijā izteiktais viedoklis būs konfidenciāli atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību.

Par dalību fokusgrupas diskusijā tiks piešķirts RSU sertifikāts (3 akadēmiskās stundas).

Neskaidrību vai jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar projekta koordinatori:

Lāsma Akūlova, pētniece

mob. nr.: +37129437702

e-pasts: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.

Fokusgrupas tiek organizētas Valsts darba inspekcijas īstenotā ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros.