Strādā vesels

3.augustā sāksies tematiskā pārbaude transporta nozarē

2015. gada 24. jūlijā

Ņemot vērā statistisko datu analīzi par nelaimes gadījumu skaita pieaugumu transporta nozarē, Valsts darba inspekcija 2015. gada 3. augustā uzsāks tematisko pārbaudi transporta nozares uzņēmumos par darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu prasību ievērošanu. Tās laikā plānots pārbaudīt vismaz 150 uzņēmumus visā Latvijā.

Pēdējo gadu laikā transporta nozarē notikušo nelaimes gadījumu īpatsvars no kopā reģistrētajiem nelaimes gadījumiem ir viens no augstākajiem valstī, salīdzinot ar pārējām nozarēm. 2014. gadā transporta nozarē notika 10 letāli nelaimes gadījumi, kas ir gandrīz ceturtā daļa no visiem valstī gadā reģistrētajiem letālajiem nelaimes gadījumiem.

Īpaša uzmanība jāpievērš apstāklim, ka transporta nozarē darba vietās 2014. gadā konstatētas septiņu darbinieku bioloģiskās nāves, visbiežāk dažādu sirds-asinsvadu sistēmas slimību dēļ. Lai gan šajos nāves gadījumos netika konstatēta tieša darba vides riska faktoru iedarbība, tomēr jāatceras, ka darba apstākļi, piemēram, darba laika organizācija (nakts darbs, maiņu darbs), atvaļinājuma neizmantošana, pārslodze darbā un citi faktori var veicināt dažādu slimību attīstību, kas vēlāk var izraisīt priekšlaicīgu nāvi.

Transporta nozarē nodarbinātie ir pakļauti dažādiem darba vides riska faktoriem, piemēram, piespiedu darba pozai, smagumu pārvietošanai, visa ķermeņa vibrācijai, nelabvēlīgiem laikapstākļiem, traumatisma riskiem, kas var izraisīt gan nelaimes gadījumus, gan ilgstošā laika periodā var attīstīties šo faktoru izraisītas arodslimības. Taču, ņemot vērā pēdējā laikā konstatētās tendences nelaimes gadījumu statistikā, šajā tematiskajā pārbaudē Darba inspekcija īpaši vērsīs uzmanību atbilstoša darba un atpūtas laika ievērošanai un atvaļinājumu izmantošanai, veicot kopējas pārbaudes ar Valsts policijas amatpersonām.