Strādā vesels

2021. gadā Kurzemes reģionā nelaimes gadījumos darbā cieta 242 nodarbinātie

2022. gada 8. februārī

Valsts darba inspekcija informatīvajā seminārā Kurzemē aktualizē darba aizsardzības nozīmīgumu un dalās ar 2021. gada Kurzemes reģiona nelaimes gadījumu statistiku, kur kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 242 nodarbinātie, tajā skaitā 27 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 4 nodarbinātie gāja bojā.

Lai risinātu situāciju valstī un aktualizētu darba aizsardzības jautājumus, Valsts darba inspekcija turpina kampaņu “Esi drošs, ka darbs ir drošs’, organizējot informatīvus pasākumus par darba aizsardzības nozīmīgumu katrā no Latvijas reģioniem. Pirmais no tiem notika Liepājā. Kurzemes reģionā 2021. gadā tika konstatēti 409 pārkāpumi, bet visā valstī Valsts darba inspekcija konstatētāja 2822. Lielākoties konstatētie pārkāpumi bija saistīti ar darba vides iekšējo uzraudzību, darbinieku apmācību un obligātajām veselības pārbaudēm.

“Darba aizsardzība ir nepieciešama tādēļ, lai darbinieks vesels aiziet uz darbu un vesels atnāk mājās. Kaitīgie darba vides faktori ietekmē vai var ietekmēt darbinieka veselību. Darba devējam būtu jāizvērtē darba vides riski un jāveic darbības, lai izslēgtu vai mazinātu šos kaitīgos darba vides faktorus,” uzsver Valsts darba inspekcijas vecākais inspektors Normunds Sergejevs.

AS “Liepājas papīrs” valdes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis dalās pieredzē: “Ceļš uz sakārtotu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā nebija viegls, jo bieži cilvēkiem liekas, ka darba drošība ir tikai darba devēja kaprīzes. Līdz ar ko darbinieki ir ļoti radoši un ātri apiet drošības sistēmas, kā rezultātā ar savu radošumu izdara paši sev skādi. Tāpēc mums ir svarīgi darīt visus soļus, lai darbinieks būtu sevi maksimāli pasargājis, jo darbinieka veselība ir vissvarīgākā.”

Saskaņā ar VDI rīcībā esošiem datiem 2021. gadā valstī kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 2091 nodarbinātais, tajā skaitā 208 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 27 nodarbinātie gāja bojā. Kurzemes reģionā kopā nelaimes gadījumos darbā cieta 242 nodarbinātie, tajā skaitā 27 nodarbinātie guva smagus veselības traucējumus, savukārt 4 nodarbinātie gāja bojā. Apkopojot kopējos datus par nelaimes gadījumos darbā cietušo skaitu pa nozarēm, secināms, ka nozares, kurās konstatēts vislielākais cietušo skaits, nemainās – tās ir apstrādes rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, transporta un uzglabāšanas, būvniecības, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozares. 

Neskatoties uz to, ka katru gadu nelaimes gadījumu skaits darba vietās ir mainīgs, šie rādītāji joprojām ir salīdzinoši augsti, tāpēc Valsts darba inspekcija realizē kampaņu “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros.

Lai mudinātu uzņēmumus ievērot darba aizsardzības pasākumus, Valsts darba inspekcija kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu, kura ietvaros uzņēmumiem ir iespēja bez maksas saņemt dažādu atbalstu. Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt Valsts darba inspekcijas mājaslapu: https://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem.

Pilns informatīvā semināra ieraksts ir skatāms Valsts darba inspekcijas facebook lapā: https://fb.me/e/16l847uWc.  

Kampaņas ietvaros vēl plānoti semināri Zemgalē, Jelgavā 10. februārī, plkst. 13:00, Vidzemē, Valmierā, 17. februārī, plkst. 13:00 un Latgalē, Daugavpilī, 25. februārī, plkst. 13:00. Kopumā kampaņas ietvaros plānoti 5 pasākumi, no kuriem divi jau ir notikuši Kurzemē un Rīgā, bet šajā nedēļā tiek organizēts Zemgalē, Jelgavā.

 

Par kampaņu:

Kampaņas “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus projektam un popularizēt iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt atbalstu darba aizsardzības jautājumu sakārtošanai uzņēmumā.

Kampaņa tiek īstenota ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts) ietvaros ar ESF atbalstu.