Strādā vesels

15.-16.septembrī Viļņā notiks "Baltic Sea Network on Occupational health and safety" sanāksme

2014. gada 9. septembrī

Jau 20.gadu garumā sekmīgi darbojas viens no ES ilgāk strādājošajiem ekspertu sadarbības tīkliem darba drošības un nodarbināto veselības aizsardzības jautājumos - "Baltic Sea Network on Occupational health and safety" (BSN - Baltijas sadarbības tīkls darba aizsardzības jautājumos. Šogad pienācis laiks organizēt BSN 20.jubiles sanāksmi - tā notiks Viļņā, šī gada 15-16.septembrī.

Sākotneji BSN dibināta kā Baltijas Jūras valstu darba aizsardzības ekspertu organizācija, kurā pamatā darbojas dāžādās Baltijas valstīs strādājošo zinātnisko institūtu pārstāvji. Tomēr laika gaitā BSN ir paplašinajies un tagad sanāksmēs piedalās gan dažādu valstu darba inspekciju, gan dažādu citu organizāciju pārstāvji, apspriežot aktuālākos darba aizsardzības jautājumus un projektus. Tieši tāda būs arī šī sanāksme, jo tajās piedalīsies gan Internal Labour organization pārstāvis, gan EU-OSHA (t.s. Bilbao aģentūras), gan NDPHS pārstāvji, informējot par aktuālo situāciju ES un pasaulē. Tiks apspriesti arī vairāki aktuālie projekti, tai skaitā RSU Darba drošības un vides veselības institūta vadītais projekts „Reliable occupational accident registration – indicator for prevention” (atbalsta SEED MONEY FACILITY of EU Strategy for the Baltic Sea Region), kura uzdevums ir sagatavot lielāka zinātniska projekta pieteikumu par nelaimes gadījumu izmeklēšanas un reģistrācijas uzlabošanu Baltijas Jūras reģiona valstīs. Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit.

Pēdējo gadu laikā BSN sanāksmes bieži notiek kopā ar NDPHS (The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being - www.ndphs.org) darba grupu darba aizsardzības jautājumos, arī šoreiz sanāksmē tiks runāts par NDPHS darba plāniem, kuri tiek veidoti kā daļa no kopējās Baltijas Jūras reģiona valstu attīstības stratēģijas.

Sikāka informācija par sadarbības tīklu pieejama šeit: www.balticseaosh.net

Pasākuma programma: http://www.balticseaosh.net/documents.php