Strādā vesels

11.aprīlī notiks RSU Zinātniskā konference!

2014. gada 8. aprīlī

Šī gada 10.-11.aprīlī notiks gadskārtējā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā konference, kurā speciāla sekcija tēmas "Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte" ietvaros veltīta arī darba vides jautājumiem.

Šī sekcija notiks 11.aprīlī, no plkst. 12.00. līdz 14.10., tā notiks RSU 3.auditorijā. Tāpat paredzēta virkne stenda referātu par dažādiem ar darba vides izpēti saistītiem jautājumiem. Paredzamas uzstāšanās par šādām tēmām:

12.00—12.10

Darba vides apstākļi un riski   Latvijā, 2013. gada pētījuma dati Ivars Vanadziņš, Žanna   Martinsone, Jeļena Reste, Svetlana Lakiša, Mairita Grāvele, Maija Eglīte,   Inese Mārtiņsone

12.20—12.30

Sintētisko materiālu nekaitīguma   veselībai novērtējums pēc vielu migrācijas Mārīte Ārija Baķe,   Ņina Rusakova, Anita Seile, Dagmāra Sprūdža, Laura Komarovska

12.40—12.50

Darba spēju un stresa novērtējums   biroja darbos nodarbinātiem Dagmāra Sprūdža, Lāsma Kozlova,   Svetlana Lakiša, Mārīte Ārija Baķe

Vairāk informācijas: http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-rezultati/rsu-zinatniska-konference-2014