Strādā vesels

10.oktobris - Pasaules Emocionālās veselības diena!

2017. gada 22. septembrī

Cilvēka veselība tiek definēta kā fiziska, emocionāla un sociāla labsajūta. Jāatzīst, ka Latvijā daudziem iedzīvotājiem (t.sk. arī nodarbinātajiem) ir problēmas ar psihisko veselību. Kā rāda dažādu institūciju veiktas aptaujas, Latvijas iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi un laimes izjūta ir vienā no pēdējām vietām Eiropā.

Psihiskās veselības veicināšana ir nepieciešama un svarīga gan katra cilvēka dzīves  kvalitātei, gan uzņēmumu un valsts ilgtspējīgai attīstībai. Starp psihisko un fizisko veselību pastāv cieša saikne, fizioloģiskie procesi cilvēkā ir psihosomatiski pēc savas dabas. Kā liecina statistika, Latvijā pie ģimenes ārstiem gadā ir apmēram 7 miljoni vizīšu un 60% pacientu, kuri apmeklē primārās aprūpes ārstu, ir kāda psihoemocionālo traucējumu diagnoze (Pasaules Veselības organizācijas dati).

Tuvojoties Pasaules Emocionālās (psihiskās) veselības dienai (10.oktobris), lūdzam Jūs atbildēt uz dažiem jautājumiem par Jūsu emocionālo un fizisko veselību. Stress un pārmērīga darba slodze var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz mūsu veselību, pie tam šī ietekme var būt būtiskākā, kā pierasts uzskatīt. Nolūkā pievērst šim jautājumam plašāku sabiedrības un speciālistu uzmanību, arī šogad, laika posmā no 9. Līdz 13.oktobrim, norisināsies Emocionālās veselības nedēļa. Aicinām sekot informācijai par Emocionālās veselības nedēļas pasākumiem!

Vairāk informācijas par šo dienu aicinām meklēt arī Pasaules Veselības organizācijas mājas lapā

 Anketas jautājumi izstrādāti sadarbībā ar RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīniku.

Anketa atrodama šeit!

Jau iepriekš pateicamies par veltīto laiku!