Strādā vesels

Koronavīruss. Komisija nāk klajā ar stratēģiju “Šoziem sargāsim sevi no Covid-19”

2020. gada 8. decembrī

Šodien Komisija pieņēma stratēģiju, kā ilgtspējīgi pārvaldīt pandēmiju turpmākajos ziemas mēnešos, proti, laikposmā, kad vīrusa pārnese atkal varētu palielināties īpašu apstākļu, piemēram, pulcēšanās iekštelpās, dēļ. Stratēģijā ieteikts saglabāt modrību un piesardzību visu ziemu, kā arī 2021. gadā, kad notiks drošu un iedarbīgu vakcīnu ieviešana. Tad Komisija sniegs turpmākus norādījumus par to, kā ierobežošanas pasākumi būtu pakāpeniski un koordinēti jāatceļ.

Koordinēta ES mēroga pieeja ir galvenais, kas sniegs skaidrību iedzīvotājiem un palīdzēs nepieļaut vīrusa atkārtotu pieņemšanos spēkā pēc svētku laika gada nogalē. Plānojot pieņemto pasākumu mīkstināšanu, būtu jāņem vērā epidemioloģiskās situācijas dinamika un testēšanas, kontaktu izsekošanas un pacientu ārstēšanas jaudas pietiekamība.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: “Šajos ārkārtīgi grūtajos laikos ļoti būtiska nozīme ir norādēm, kā dalībvalstīm ziemas periodā vienoti rīkoties un jo īpaši kā pārvaldīt situāciju gada nogalē. Mums jāaptur turpmāki infekcijas uzliesmojumi ES. Tikai noturīgi pārvaldot pandēmiju, mēs izvairīsimies no jaunas ārkārtējās situācijas izsludināšanas un stingriem ierobežojumiem, kā arī kopīgi uzveiksim to.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu teica: “Eiropā ik pēc 17 sekundēm viens cilvēks nomirst Covid -19 dēļ. Šķiet, ka situācija stabilizējas, taču joprojām ir sarežģīta. Tāpat kā itin viss šogad, arī svētku svinēšana gada nogalē būs citāda. Mēs nevaram riskēt ar visu, ko līdz šim esam paveikuši pēdējo nedēļu un mēnešu laikā. Šogad svētku svinēšana jāatstāj otrajā vietā, galvenais ir glābt dzīvības. Bet, gaidot vakcīnas, ir cerība. Tagad visām dalībvalstīm jābūt gatavām pēc iespējas ātrāk sākt vakcinācijas kampaņu un ieviest drošas un iedarbīgas vakcīnas, tiklīdz tās būs pieejamas.”

Ieteicamie kontroles pasākumi

Stratēģijā “Šoziem sargāsim sevi no Covid-19” ir ierosināti pasākumi, kā panākt pandēmijas kontroli līdz laikam, kad būs plaši pieejamas vakcīnas. Tajā galvenokārt uzsvērti šādi pasākumi.

  • Fiziska distancēšanās un sociālo kontaktu ierobežošana – būtiskākais ziemas mēnešos, arī svētku laikā. Pasākumiem vajadzētu būt mērķētiem un balstītiem uz vietējo epidemioloģisko situāciju, lai ierobežotu pasākumu sociālo un ekonomisko ietekmi un palielinātu iedzīvotāju atsaucību.
  • Testēšana un kontaktu izsekošana – ievērojami palīdz atklāt Covid-19 klasterus un pārtraukt slimības pārnesi. Vairumam dalībvalstu šobrīd ir savas lietotnes kontaktu izsekošanai. Eiropas apvienotais vārtejas serveris nodrošina pārrobežu izsekošanu.
  • Droša ceļošana, kad iespējams ceļošanas intensitātes pieaugums gada beigās – tai vajadzīga koordinēta pieeja. Ir jābūt sagatavotai transporta infrastruktūrai un jānosaka karantīnas prasības, kuras var būt jāievēro tad, ja epidemioloģiskā situācija brauciena uzsākšanas reģionā ir sliktāka nekā brauciena galamērķa reģionā.
  • Veselības aprūpes jomas kapacitāte un personāls. Būtu jāievieš veselības aprūpes iestāžu darbības nepārtrauktības plāni, lai nodrošinātu Covid-19 uzliesmojumu pārvaldību un saglabātu piekļuvi citu slimību ārstēšanai. Medicīniskā aprīkojuma deficītu iespējams novērst ar kopīgu iepirkumu.
  • Pandēmiskais nogurums un garīgā veselība ir dabiska reakcija uz pašreizējo situāciju. Dalībvalstīm būtu jāievēro Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionam adresētie norādījumi par to, kā atjaunot sabiedrības atsaucību un mazināt pandēmisko nogurumu. Būtu jāpalielina arī psihosociālais atbalsts.
  • Nacionālās vakcinācijas stratēģijas. Komisija ir gatava vajadzības gadījumā sniegt atbalstu dalībvalstīm vakcīnu ieviešanā saskaņā ar vakcīnu ieviešanas un vakcinācijas plāniem. Vienota ES pieeja attiecībā uz vakcinācijas sertifikātiem, visticamāk, stiprinās sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus dalībvalstīs un vairos iedzīvotāju uzticēšanos vakcinācijai.

Konteksts

Šodien pieņemtās stratēģijas pamatā ir agrāk izstrādātie ieteikumi, piemēram, aprīlī pieņemtais Eiropas ceļvedis par ierobežošanas pasākumu pārdomātu pakāpenisku izbeigšanu, jūlijā pieņemtais paziņojums par īstermiņa gatavību un oktobrī pieņemtais paziņojums par turpmākiem pasākumiem reaģēšanai uz Covid-19. Pirmais pandēmijas vilnis Eiropā veiksmīgi tika ierobežots ar stingriem pasākumiem, taču to pāragra atcelšana vasaras periodā izraisīja Covid-19 atkalparādīšanos rudenī.

Kamēr nav pieejama droša un iedarbīga vakcīna un kamēr lielai iedzīvotāju daļai nav imunitātes pret šo vīrusu, ES dalībvalstīm ir jāturpina strādāt pie tā, lai ar koordinētas pieejas palīdzību mazinātu pandēmijas ietekmi, kā to aicināja Eiropadome.

2021. gada sākumā tiks sniegti turpmāki ieteikumi, lai izstrādātu visaptverošu Covid-19 kontroles satvaru, pamatojoties uz līdzšinējām zināšanām un pieredzi un jaunākajām pieejamajām zinātniskajām pamatnostādnēm.

Sīkāka informācija:

Paziņojums “Šoziem sargāsim sevi no Covid-19 šoziem”

Pielikums paziņojumam

Kopīgais Eiropas ceļvedis Covid-19 ierobežošanas pasākumu atcelšanai

ES veselības jomas īstermiņa sagatavotība turpmākiem Covid-19 uzliesmojumiem

Paziņojums par papildu Covid-19 reaģēšanas pasākumiem

Sagatavotība Covid-19 vakcinācijas stratēģijām un vakcīnu ieviešanai

Ieteikums par ātro antigēna testu izmantošanu

ES kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotņu sadarbspējas vārtejas pakalpojums

 

Avots: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_2254