Strādā vesels

Kas jāzina ģimenes ārstam, ja pie viņa vēršas pacients, kurš cietis nelaimes gadījumā darbā?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2017. gada 26. janvārī

Kad cietušajam ir tikusi sniegta medicīniskā palīdzība, ārstam, aizpildot darbnespējas lapu, svarīgi noskaidrot un saprast, kādos apstākļos nelaimes gadījums noticis. Tādējādi, atzīmējot traumu gūšanas faktu ar atzīmi darba nespējas lapā - nelaimes gadījums darbā vai cits cēlonis, ārsts netieši sniedz informāciju darba devējam vai Valsts darba inspekcijai (turpmāk – VDI), ka noticis nelaimes gadījums darba vietā un tas būs jāizmeklē. Bieži vien pacienta sniegtā informācija par nelaimes gadījuma apstākļiem ir neskaidra un ārstam nesaprotama. VDI pieredze rāda, ka šis ir arī brīdis, kad nelaimes gadījumu darbā tiek mēģināts slēpt un mediķiem stāstītas pilnīgas blēņas – it kā pirksts nozāģēts mājās, gatavojot kurināmo ziemai, kaut skaidri redzams, ka cietušajam mugurā uzņēmuma darba apģērbs un cietušo ārstniecības iestādē ar savu automašīnu nogādājis darba devējs. Ārstam nav jābūt izmeklētājam, bet šajā brīdī arī mediķi varētu likt pacientam saprast, ka ar nepatiesas informācijas sniegšanu dara sliktu tieši sev. Bieži vien nelaimes gadījuma darbā slēpšanu ierosina darba devējs, par to piesolot atlīdzību, par kuru aizmirst, kad viss beidzies veiksmīgi.         

Kāpēc nelaimes gadījumu darbā izmeklēt? Vispirms tāpēc, lai nodrošinātu nelaimes gadījumu cēloņu noteikšanu un novēršanu, lai turpmāk neciestu citi darbinieki. Turklāt tas ir veids, kā tiek nodrošināta valstī notikušo nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un uzskaite. No cietušā viedokļa būtiskas ir iespējas saņemt sociālās garantijas no valsts, tomēr tās var iegūt tikai tad, ja nelaimes gadījums darbā ir izmeklēts un izmeklēšanas akts ir reģistrēts VDI, cietušajam tiek atlīdzināti ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumi 1600,75 EUR apmērā pēc ārstniecības pakalpojumu saņemšanas čeku iesniegšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – VSAA). Tātad, ja nelaimes gadījums darbā tiek slēpts, tad cietušajam ir liegta iespēja saņemt sociālās garantijas  no valsts.

Ja cietusī persona vēlas pierādīt, ka noticis nelaimes gadījums darbā, aicinām ziņot VDI: