Strādā vesels

Kāds ir apliecību derīguma termiņš?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2015. gada 30. jūlijā

Saskaņā ar MK not.Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” , pēc pamatlīmeņa zināšanu darba aizsardzības jomā apgūšanas nodarbinātajam tiek izsniegta noteikta parauga apliecība (MK not.Nr.749 1.pielikums). Apliecībā netiek norādīts tās derīguma termiņš, jo normatīvie akti to neparedz. Tātad arī, piemēram, 2006.gadā kāda mācību centra izdota apliecība par pamatlīmeņa zināšanu apgūšanu darba aizsardzības jomā šobrīd ir derīga.

Ja uzņēmuma komercdarbības veids nav saistīts ar bīstamo nozari, tad speciālists, kuram ir iepriekšējos gados iegūta minētā apliecība, var pildīt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus neatkarīgi no uzņēmuma lieluma pēc nodarbināto skaita.