Strādā vesels

Darbnespējas lapas apmaksa, ja darbiniekam ir 2 darba vietas un viņš cietis NG darbā

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2023. gada 31. martā

Jautājums

Kā notiek slimības lapas apmaksa gadījumā, ja darbinieks strādā divās darba vietās un vienā no tām viņš cieš nelaimes gadījumā?

Atbilde

Gadījumos, kad nodarbinātajam ir divi darba devēji un pie viena no tiem notiek nelaimes gadījums darbā, darba nespējas lapa tiek izsniegta abiem darba devējiem. Tas darba devējs, pie kura noticis nelaimes gadījums, darbnespējas lapu apmaksā kā nelaimes gadījumu darbā, savukārt otrs darba devējs to apmaksā vispārējā kārtībā.