Strādā vesels

Kuros gadījumos nelaimes gadījums ar autoiekrāvēju ir ceļu satiksmes negadījums?

Sandra Zariņa

Sandra Zariņa

Valsts darba inspekcijas Metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

2014. gada 5. februārī

Ceļu satiksmes likums nosaka, ka ceļu satiksmes negadījums ir ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transporta līdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transporta līdzekļa braukšana noticis negadījums, kurā iesaistīts transporta līdzeklis.


Lai piedalītos kopējā ceļu satiksmē, transporta līdzeklim ir jābūt reģistrētam Ceļu satiksmes likumā noteiktā kārtībā. Autoiekrāvējs pēc savas uzbūves specifikas ir paredzēts darbam slēgtās teritorijās, nevis braukšanai pa ceļiem. Tas nav uzskatāms ne par transporta līdzekli, ne par mehānisko transporta līdzekli un nav paredzēts dalībai ceļu satiksmē. Ja nelaimes gadījums darba vietā noticis ar autoiekrāvēju, kurš nav reģistrēts Ceļu satiksmes likumā noteiktā kārtībā, tas nav uzskatāms par ceļu satiksmes negadījumu. Attiecīgi, ja ir reģistrēts, tad tas uzskatāms par ceļu satiksmes negadījumu un transporta līdzekļa vadītājam jārīkojas atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 5.nodaļu „Transporta līdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma”. Abos gadījumos tie ir klasificējami un izmeklējami kā nelaimes gadījumi darbā.