Strādā vesels

Veselība un drošība kā izvēle

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2014. gada 1. februārī

Bieži nelaimes gadījumus darbā izraisa cilvēku pārgalvīga vai neapdomīga rīcība. Rīcību katrā konkrētajā gadījumā apzināti vai neapzināti izvēlas pats cilvēks.

Lasīt vairāk