Strādā vesels

Vai Valsts darba inspekcija var piekļūt OiRA datiem?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 13. oktobrī

Nē, Valsts darba inspekcija nevar piekļūd datiem, ko rīkā ievadījuši to lietotāji, jo datu uzglabāšanu nodrošina Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Šiem datiem iespējams piekļūt tikai ar lietotāju izveidotajiem lietotājvārdiem (e-pasta adresēm) un parolēm. Gadījumā, ja parole ir aizmirsta / nozaudēta, to var pieprasīt no jaunā un tā tiks nosūtītā uz konkrētā lietotāja norādīto e-pasta adresi. Valsts darba inspekcijai, ja tā ieradīsies pārbaudīt uzņēmumu, jūs uzrādīsiet izveidotos dokumentus tieši tāpat kā jebkuru cita veida darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumu plānu.

Vairāk par bezmaksas darba vides riska novērtēšanas rīku OiRA: http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/