Strādā vesels

Vai OVP karte ir derīga iesniegšanai citam darba devējam?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2014. gada 17. septembrī

Normatīvie akti pieļauj, ka obligāto veselības pārbaužu (turpmāk - OVP) kartes apliecināta kopija ir derīgi iesniegšanai citiem darba devējiem, ievērojot vairākus nosacījumus:

  • iesniegšana citam darba devējam notiek tajā laika posmā, kas norādīts visā šo noteikumu noteiktajā laikposmā attiecībā uz nākamās periodiskās veselības pārbaudes veikšanu;
  • ja darba vides faktori vai īpašie darba apstākļi ir līdzīgi.

Piemēram, ja biroja vadītāja strādā tikai ar datoru, tad viņai jāveic veselības pārbaude pēc MK 10.03.2009. noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”  1. pielikuma 4.11. punkta („Darbs ar datoru (darbs ar displejiem un darbstacijām)”). Ja ārsts ir parakstījis OVP karti 19.06.2014., tad šī OVP karte iesniegšanai citam darba devējam ir derīga līdz 18.06.2017. tajās darba vietās, kur šīs sieviete strādās tikai ar datoru, par ja amata nosaukums būs cits. Ja citā darba vietā būs citi riska faktori, tad jāveic OVP pēc šiem jaunajiem riska faktoriem (piemēram, zvanu centrā iespējama balss pārslodze – OVP jāveic arī pēc MK 10.03.2009. noteikumu Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”  1. pielikuma 4.8. punkta („Balss saišu aparāta pārslodze, ja darbs saistīts ar ilgstošu runāšanu paaugstinātā vai modificētā balsī vai dziedāšanu”)).

Ja pieņemat darbā jaunu darbinieku, atcerieties par šo iespēju un pajautājat potenciālajam darbiniekam par OVP karti no iepriekšējā darba devēju. Tas attiecas arī uz darbiniekiem, kas strādā nepilnu darba laiku (piemēram, grāmatvedei ir pamata darba vieta, bet jūsu uzņēmumā viņa strādā nepilnu darba laiku, tad jums derēs OVP kartes kopija, ja vien riska faktori ir tie paši).

Vēl ir būtiski zināt, ka normatīvie akti nosaka - ja nodarbinātais darba devējam pieprasa veiktās OVP kartes kopiju, tad darba devējam ir pienākums sagatavot apliecinātu OVP kartes kopiju un izsniegt to nodarbinātajam.