Strādā vesels

Vai darba devējs var prasīt potenciālajam darbiniekam atmest smēķēt, lai strādātu attiecīg. uzņēmumā

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2015. gada 3. decembrī

No normatīvo aktu viedokļa darbiniekam var aizliegt smēķēt darba laikā vai uzņēmuma teritorijā (nosakor šo aizliegumu, piemēram, iekšējās kārtības noteikumos, ugunsdrošības instrukcijā u.c.), taču pusdienu pārtraukumu un brīvo laiku ir tiesības izmantot pēc saviem ieskatiem, t.sk. smēķēšanai. Tajā pašā laikā arvien biežāk uzņēmumi Latvijā īsteno dažādus pasākumus, lai samazinātu gan darbinieku - smēķētāju skaitu, gan katra smēķētāji dienas laikā izsmēķēto cigarēsu skaitu. Tas bieži saistāms ar faktu, ka uzņēmumam, kurā nodarbinātais strādā, rodas zaudējumi, kas saistīti gan ar produktivitātes zudumu, gan tiešajām izmaksām par darbnespējas A lapām. Šīs izmaksas ir mēģināts aprēķināt vairākos pētījumos Eiropā. Piemēram, pētījuma rezultāti liecina, ka smēķētājiem slimības dēļ vidēji ir 6,16 darbnespējas dienas gadā, bet nesmēķētājiem – tikai 3,86. Savukārt, ja rēķina vidēji izsmēķēto cigarešu skaitu, smēķēšanai nepieciešamo minūšu skaitu, tad starpība darba laikā starp smēķējošu un nesmēķējošu nodarbināto ir līdz pat 1 mēnesim gadā vai, vienkāršoti sakot, darba devējs gada laikā “apmaksā” vēl vienu atvaļinājumu smēķētājiem.

Kā praktiski dažādos Latvijas uzņēmumos jau īstenoti smēķēšanas samazināšanas piemēri minami:

 • smēķējošo nodarbināto informēšana par iespējamām sekām veselībai un izmaksām, kas rodas gan pašam smēķētājam, gan uzņēmumam:
  • - informatīvo stendu izvietošana uzņēmuma teritorijā, bet it īpaši smēķētavās (ar līdzīgiem attēliem, kādi izvietoti uz cigarešu paciņām);
  • - uzņēmuma teritorijā izvietoti uzraksti – aicinājumi smēķēšanu aizvietot ar kādu citu nodarbi;
  • - raksti uzņēmuma iekšējā avīzē, intranetā;
  • - daži slaidi un īss skaidrojums ikgadējās darba aizsardzības instruktāžas laikā;
 • smēķētavas izvietošana neērtā vietā un / vai nepievilcīgā telpā:
  • - ārpus uzņēmuma telpām, kas mazina nodarbināto vēlmi aukstā laikā doties ārā, vai smēķētavu izvietošana tālu no ikdienas pārvietošanās ceļiem, lai samazinātu to nodarbināto skaitu, kas iegriežas uzsmēķēt „pa ceļam”;
  • - vizuāli nepievilcīgu smēķētavu izveide, lai samazinātu smēķētājam vēlmi uzturēties šādās telpās – t.sk. skaitā samazināsies laiks, ko smēķētāji pēc cigaretes izsmēķēšanas pavadīs telpās, gaidot, kamēr kolēģis pabeigs smēķēt savu cigareti – tā samazināsies pasīvās smēķēšanas ietekme;
  • - smēķētavas izvietošana tieši ražošanas telpas centrā, sienas veidojot no caurspīdīga materiāla, lai kolēģi var redzēt, cik bieži, ilgi un kurš kolēģis smēķē (t. i. - nestrādā);
  • - stratēģisks plāns katru gadu uzņēmuma smēķētavu skaitu samazināt par vienu un savlaicīgi informēt nodarbinātos, kā mainīsies smēķētavu skaits konkrētajā laika periodā;
 • atbalsts nodarbinātajiem, kas vēlas atmest smēķēšanu:
  • - informācijas nodrošināšana par atbalsta grupu esamību;
  • - bezmaksas smēķēšanas atmešanas īsziņu serviss – darbiniekiem, kas plāno atmest smēķēšanu vai atmet smēķēšanu, uz mobilo telefonu tiek nosūtītas īsziņas ar:
   • x padomiem (piemēram, iespējām izmantot pretsmēķēšanas plāksterus, aizvietot smēķēšanu ar burkānu graušanu);
   • x informāciju par smēķēšanas ietekmi uz veselību (piemēram, ja Tu šobrīd nesmēķē, tad Tavās asinīs samazinās oglekļa monoksīda koncentrācija);
   • x motivējošu informāciju (piemēram, mēs zinām, ka rīt būs vieglāk)
 • atbalsts nesmēķējošiem nodarbinātajiem:
  • - dāvanu kartes nodarbinātajiem, kas nesmēķē arī neformālajos darba kolektīva pasākumos;
  • - dāvanu kartes veselīgas pārtikas veikalos.