Strādā vesels

Vai darba devējam ir jāapmaksā kontaktlēcas, ja darbinieks strādā pie datora?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja

2014. gada 17. decembrī

MK noteikumu Nr.343 "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" 12.punktā teikts - ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), darba devējs nodrošina ar tiem attiecīgo nodarbināto. Tātad noteikumos ir īpaši norādīts uz brillēm. Lai gan arī konktaktlēcas ir redzi medicīniski optiski koriģējoši līdzekļi, tomēr darba devējam kontaktlēcas nav jāapmaksā. Šim normatīvo aktu punktam ir arī praktisks izskaidrojums. Akcents noteikumu tekstā ir vārdam "speciāli". Tātad līdzekļiem, kas jāapmaksā darba devējiem, ir jābūt speciāliem - tādiem, kas atšķiras no ikdienā lietotajiem un kas ir īpaši paredzēti darbam ar datoru. Kontaktlēcas netiek šādi lietotas - īpaši tikai darbam ar datoru.