Strādā vesels

Kā tiek izvēlēti dalībnieki (klausītāji) konferencēm?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2017. gada 29. septembrī

Jautājums
Vai ir kādi īpaši kritēriji, kādiem jāatbilst, lai piedalītos kā klausītājs konferencē, kurā ir ierobežots dalībnieku skaits? 
Atbilde
Daudzu konferenču dalībnieku skaits ir limitēts līdz 100 / 150 dalībniekiem atkarībā no konference. Šo dalībnieku skaitā ir gan visi Latvijas, gan starptautiskie lektori (ja konference ir starptautiska), gan pārstāvji no citām valstīm (ja konference ir starptautiska), gan Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) darbinieki. Lai veidotu dalībnieku sarakstu, Valsts darba inspekcija lūdza nominēt uzaicināmos dalībniekus organizācijām, kas ar normatīvajiem aktiem  ir noteikti kā sociālie partneri (Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas brīvo arodbiedrību savienību - viņi nominēja gan savus biedrus, gan citus uzņēmumu pārstāvjus) un citus Informācijas padomes locekļus (piemēram, RSU Darba drošības un vides veselības institūtu). Uz atlikušajām vietām tika aicināti tie uzņēmumi vai vienkārši speciālisti, kuri bez atlīdzības ir snieguši ieguldījumu darba aizsardzības sistēmas sakārtošanā valstī, piemēram:
  • daloties labajā praksē visa gada garumā dažādos bezmaksas semināros, ko organizē VDI vai RSU DDVVI;
  • regulāri iesūtot attēlus risku spēlei;
  • sagatavojot zināšanu pārbaudes rīka "Lineāls" testu par kādu konkrētu tēmu;
  • organizējot labas prakses vai mācību ekskursijas;
  • piedaloties darba aizsardzības filmu konkursā;
  • piekrītos filmēties ar darbi saistītos video utt.
Ja neesat uzaicināto sarakstā, tad neesat bijis pietiekami aktīvs/-a, lai saņemtu šādu ielūgumu vai lai jūs nominētu kāds sociālais partneris.