Strādā vesels

Kā tiek izvēlēti dalībnieki (klausītāji) konferencēm?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja

2017. gada 29. septembrī

Jautājums
Vai ir kādi īpaši kritēriji, kādiem jāatbilst, lai piedalītos kā klausītājs konferencē, kurā ir ierobežots dalībnieku skaits? 
Atbilde
ESF konferences „Ikviens nelaimes gadījums darbā ir par daudz” dalībnieku skaits ir limitēts līdz 100 dalībniekiem. Šo dalībnieku skaitā ir gan visi Latvijas, gan starptautiskie lektori, gan pārstāvji no citām valstīm, gan Valsts darba inspekcijas (turpmāk - VDI) darbinieki. Lai veidotu dalībnieku sarakstu, Valsts darba inspekcija lūdza nominēt uzaicināmos dalībniekus organizācijām, kas ar normatīvajiem aktiem  ir noteikti kā sociālie partneri (Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas brīvo arodbiedrību savienību - viņi nominēja gan savus biedrus, gan citus uzņēmumu pārstāvjus). Uz atlikušajām vietām tika aicināti tie uzņēmumi vai vienkārši speciālisti, kuri bez atlīdzības ir snieguši ieguldījumu darba aizsardzības sistēmas sakārtošanā valstī, piemēram, daloties labajā praksē visa gada garumā dažādos bezmaksas semināros, ko organizē VDI, regulāri iesūtot attēlus risku spēlei, sagatavojot zināšanu pārbaudes rīka "Lineāls" testu par kādu konkrētu tēmu, organizējot labas prakses vai mācību ekskursijas utt. Ja neesat uzaicināto sarakstā, tad neesat bijis pietiekami aktīva, lai saņemtu šādu ielūgumu vai lai jūs nominētu kāds sociālais partneris.
Jau jūlijā VDI lūdza pieteikties uzņēmumus, kas varētu dalīties labajā praksē, publicējot informāciju gan www.stradavesels.lv, gan VDI sociālo tīklu kontos (http://stradavesels.lv/jaunumi/vdi-aicina-pieteikties-labas-prakses-uznemumus-dalibai-konference/), kurās tika norādīts, ka tā ir iespējams vienīgā iespēja piedalīties konferencē. Uzņēmumi, kas pieteicās, saņēma iespēju gan dalīties labajā praksē, gan piedalīties konferencē.
VDI aicina Jūs izmantot kādu no augstāk norādītajām iespējām būt sociāli aktīvai darba aizsardzības jomas popularizēšanā kādā no iepriekš norādītajiem veidiem, lai varētu piedalīties turpmākajos pasākumos.
Tāpat VDI vēlas norādīt, ka pēc līdzīga princips tiks aicināti dalībnieki uz nacionālo konferenci un Zelta ķiveres pasniegšanas ceremoniju, kā tas ir darīts visus iepriekšējos gadus.