Strādā vesels

Kā noorganizēt darba aizsardzības filmu pēcpusdienu uzņēmumā?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2014. gada 17. maijā

Latvijā pēdējo gadu laikā arvien vairāk uzņēmumu veido filmas gan saviem darbiniekiem, gan apakšuzņēmējiem, lai uzrunātu viņus par darba aizsardzības tēmām interaktīvā veidā nevis formālu un garlaicīgu instruktāžu veidā. Tāpat arvien populārākas kļūst emocionālas filmas, kas stāsta par sajūtām, kas rodas līdzcilvēkiem, ja darba vietā ir noticis nelaimes gadījums, kurā smagi cietis vai pat gājis bojā kāds darbinieks.

Lai noorganizētu savā uzņēmumā darba aizsardzības filmu pēcpusdienu, kurā rādītu Latvijā uzņemtās filmas vai tās filmas, kas pieejamas latviešu valodā, vispirms jāiepazīstās ar abu filmu pēcpusdienu programmām:

Kad esat iepazinušies ar programmām un atlasījuši filmas, ko vēlaties rādīt uzņēmumā, sazinieties ar VDI Sardarbības un attīstības nodaļas vadītāju Lindu Matisāni (Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ), ar kuras palīdzību varēsiet saņemt filmu elektroniskās versijas. Daļa filmu ir pieejamas VDI youtube kanālā. Filmas, kas izstrādātās ar valsts atbalstu ir iespējams lejuplādēt šeit: http://failiem.lv/u/rfrdhyi 

Dažu filmu rādīšanai ir nepieciešams saņemt autoru atļauju, kas var prasīt laiku, tāpēc sāciet organizēt pasākumu vismaz mēnesi iepriekš!