Strādā vesels

Kā darba devējs var uzzināt, ka darbiniekam ir reģistrēta arodslimība?

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 17. jūnijā

Ārstu komisija arodslimībās Valsts darba inspekcijai nosūta ziņojumu par pirmreizēju arodslimības gadījumu pēc arodslimības apstiprināšanas personai, paziņošanas termiņš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir piecas darbdienas, taču praktiski tas notiek ilgākā laika posmā, ņemot vērā lielo paziņojumu skaitu. Pēc šī ziņojuma par pirmreizēju arodslimības gadījumu saņemšanas VDI sagatavo informatīvo ziņojumu darba devējam, kurā norāda gan arodslimības apstiprināšanas datumu, gan faktorus, kas darba vidē jāsamazina vai jānovērš un ārstu komisijas ieteikumus darba vides sakārtošanai konkrētajam darbiniekam, kuru pēc tam attiecīgā reģionālā VDI nosūta darba devējam. Ziņojumu var nosūtīt gan pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi, gan elektroniski uz uzņēmuma vai citas kontaktpersonas, piemēram, darba aizsardzības speciālista epasta adresi. Normatīvajos aktos nav noteikts šī informatīvā ziņojuma sagatavošanas un nosūtīšanas termiņš, tas notiek pēc iespējas ātrākā laikā, ņemot vērā darba noslodzi.
Informatīvo ziņojumu sagatavo par arodslimību gadījumiem, kuri apstiprināti gan ar darba vietas higiēnisko raksturojumu, gan bez darba vietas higiēniskā raksturojuma. Informatīvo ziņojumu nosūta tam darba devējam, pie kura apstiprināta arodslimība (tas, kurš norādīts komisijas ziņojumā par arodslimības gadījumu), līdz ar to var būt situācija, ka darbinieks - arodslimnieks strādā pie cita darba devēja, kuram nav informācijas par darbinieka arodslimību. 
Vēl darba devējs par darbinieka arodslimību var uzzināt no darbnespējas lapas B, kurā kā viens no darbnespējas cēloņiem ir norādīta arodslimība. Tādējādi ilgstošas darbnespējas gadījumā būtu ieteicams pārliecināties par darbnespējas cēloni, kas norādīts darbnespējas lapā.

Atbildi sagatavoja: VDI Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga (e-pasts Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ).