Strādā vesels

Iespējas no VDI saņemt informāciju par uzņēmuma darba vidi, izmantojot e-pakalpojumus

Linda Matisāne

Linda Matisāne

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta vadītāja

2016. gada 13. jūnijā

Jautājums

Esmu darba aizsardzības speciālists, kurš tikko uzsācis darbu jaunā darba vietā. Uzņēmumā ir diezgan grūti atrast dokumentus, t.sk. VDI izdotos rīkojumus un nelaimes gadījumu darbā aktus. Vai es varu visus pēdējo 5 gadu laikā VDI izdotos rīkojumus saņemt caur e-pakalpojumiem un arī visus nelaimes gadījumu aktus?

Atbilde

Lai iegūtu jūs interesējošos dokumentus, iespējams izmanti 2 e-pakalpojumus:

  1. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP83/Apraksts), kurš ļauj darba devējiem saņemt informāciju par VDI izdotajiem administratīviem aktiem par konstatētajiem pārkāpumiem (lēmumi, sodi laika posmā no 01.01.2014. līdz šim brīdim). Jāņem vērā, ka lietotājam jābūt uzņēmuma amatpersonai ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu. Ja lietotājs ir tikai uzņēmuma darbibieks, viņš šo informāciju pieprasīt un saņemt nevar;
  2. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP90/Apraksts), kurš ļauj elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu (smagā un letālā nelaimes gadījumu darbā aktu par laika posmu no 01.01.2014. līdz šim brīdim). Vieglo nelaimes gadījumu aktus nav iespējams saņemt no Valsts darba inspekcijas, izmantojot e-pakalpojumus. Arī šajā gadījumā jāņem vērā, ka lietotājam jābūt uzņēmuma amatpersonai ar tiesībām pārstāvēt uzņēmumu. Ja lietotājs ir tikai uzņēmuma darbibieks, viņš šo informāciju pieprasīt un saņemt nevar.

 Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas ERAF projekta vadītāja Monika Seļicka (67021724, 26566503, Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. ).