Strādā vesels

Atgādinājums par DROŠĪBU DARBĀ AR ĶĪMISKAJĀM VIELĀM

Ivars Vanadziņš

Ivars Vanadziņš

RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors

2014. gada 27. aprīlī

Starptautiskā Darba organizācija 28. aprīlī atzīmē pasaules darba drošības un veselības aizsardzības dienu, lai visā pasaulē sekmētu darbavietā notiekošu negadījumu un slimību profilaksi. Katru gadu šī diena tiek izmantota kā sabiedrības un speciālistu izpratnes vairošanas kampaņa, kuras mērķis katru gadu ir pievērst uzmanību kādai īpašai problēmai. 2014.gada tēma ir drošība darbā ar ĶĪMISKAJĀM VIELĀM. Vēlos atgādināt, ka par spīti tam, ka varētu likties, ka ķīmiskās vielas un produkti darba vietās vairs nav problēma - tā gluži tomēr nav, atcerēsimies kaut vai to, ka gandrīz puse no ES reģistrētajām arodslimībām ir ķīmisko vielu izraisītas. Ķīmisko vielu (tai skaitā putekļu) izraisītās sekas bieži nav "ar aci redzamas" un ir konstatējamas tikai daudzus gadus vēlāk - bieži vien pat paši tām pakļautie nodarbinātie jau būs aizmirsuši par to, ka strādājuši ar ķīmiskajām vielām! Labākais piemērs šādām slimībām ir azbesta izraisītie plaušu un pleiras ļaundabīgie audzēji.

Šajā dienā vēlejos atgādināt, ka Latvijā ir pieejama plaša informācija par  ķīmisko vielu drošību, atliek tikai to izmantot - sekojiet kādai no zemāk redamajām saitēm lai iegūtu vairāk informācijas! 

22.maijā notiks Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētais seminārs "Seminārs "REACH regula: drošības datu lapas un citas aktualitātes". Dalība tajā ir bez maksas - vairāk informācijas par programmu un pieteikšanos šeit!

Informatīvie materiāli par ķīmisko vielu drošību:

Informatīvs materiāls ar mērķi informēt darba aizsardzības speciālistus par to, kā mainās un mainīsies ķīmisko vielu reģistrācijas kārtība un ķīmisko vielu marķēšanas sistēma Eiropas Savienībā, kā arī par to, kā tas ietekmēs darbu ar ķīmiskajām vielām darba vietās.

Informatīvs materiāls ar mērķi iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus ar svarīgākajām atziņām par laboratorisko mērījumu veikšanas kārtību, mērījumu veikšanas nosacījumiem un mērījumu vietas izvēles principiem.

Plakāts par darba aizsardzības prasībām darbā ar ķīmiskajām vielām.  Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

Plakāts par jaunajām prasībām ķīmisko vielu klasifikācijai, marķēšanai un iepakošanai, kas stājas spēkā ar 2010. gada 1. decembri. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna. Materiāls atjaunots 2013.gadā

Kompakts (kabatas formāta) materiāls, kurš oriģinālā izdots laminēta kalendāra formātā ar svarīgāko informāciju par jaunajām prasībām ķīmisko vielu marķēšanā.

Plakāts par darba drošību, kas informē par putekļiem kā vienu no izplatītākajiem riska faktoriem kokapstrādes nozarē. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

Plakāts par darba drošību, kas informē par ķīmiskajiem riskiem poligrāfijas nozarē. Materiāls izdots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.

 Sekmīgu darbu!