Strādā vesels

Vai ugunsdrošības instruktāžas var reģistrēt vienā žurnālā ar darba aizsardzības instruktāžām?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība, ugunsdzēsība

2016. gada 14. oktobrī

Atbildi sagatavoja: VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks Aleksandrs Drozds

Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, nosaka Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi). Šo noteikumu 187.punkts nosaka, ka saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumā.
Ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanas iespēja darba aizsardzības instruktāžas žurnālā Ugunsdrošības noteikumos nav paredzēta.