Strādā vesels

Vai iespējams sodīt darbinieku, kurš neevakuējas, ja atskan trauksmes signāls?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība, ugunsdzēsība

2016. gada 25. oktobrī

Jautājums

Vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersona var sodīt fizisku personu, kura atrodoties būvē, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, nekavējoties neevakuējas?

Atbilde

VUGD informē, ka atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta pirmajai daļai ir paredzēta administratīvā atbildība par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, t.sk. par Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 6.punktu - personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku, prasību pārkāpšanu.

Minētais punkts ir attiecināms uz jebkuru personu, izņemot gadījumus, ja šai personai atrodoties būvē darba devējs nav noteicis pienākumus un rīcību ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar noteikumu 180.7. apakšpunktu.