Strādā vesels

Kādi ir publisku un saimnieciskas darbības objektu piemēri Ugunsdrošības noteikumu izpratnē?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība, ugunsdzēsība

2016. gada 5. decembrī

Jautājums

Vai var minēt Ugunsdrošības noteikumu Nr.238 izpratnē publisku un saimnieciskas darbības objektu piemērus? Kāds objekts ir veikals, biroja ēka?

Atbilde

Publisks objekts – objekts, kurā tiek organizēts publisks pasākums, vai objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams ikvienai personai (piem., objekts kurā cilvēku kustība nav ierobežota, piemēram, viesnīca, dienesta viesnīca, hostelis, motelis, viesu māja, sanatorija, kempings, atpūtas bāze, atpūtas nometne, restorāns, kafejnīca, bārs vai cits tirdzniecības un pakalpojumu objekts, tiesa, pasts, arhīvs, banka),
Saimnieciskās darbības objekts – objekts, kurā privāto tiesību juridiska persona vai šādu personu apvienība, vai fiziskā persona savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu, piedāvā vai pārdod preci, izgatavo vai atjauno preci, vai publiska persona, publiskas personas institūcija, publisko tiesību juridiska persona, kura pilda valsts pārvaldes funkcijas (piem., ikviens komercdarbības veicējs un visas valsts iestādes).