Strādā vesels

Vai darbinieks, kurš atrodas uz slimības lapas, var pieprasīt OVP veikšanu?

2017. gada 12. jūnijā

Jautājums

Vai darbinieks, kurš atrodas uz slimības lapas, var pieprasīt obligātas veselības pārbaudes nosūtījumu? Viņai ir izieta OVP 2015. gadā. Darbinieks saka, ka viņai to ieteicis ārstējošais ārsts. Viņa jau ilgi slimo. Un kas apmaksās to OVP (aa pēc plāna viņai būtu jāiziet OVP 2018. gadā)?

Atbilde

Atbildi sagatavoja Valsts darba inspekcijas Konsultatīvais centrs.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" gan nodarbinātais, gan darba devējs var pieprasīt ārpuskārtas (papildu) veselības pārbaudes veikšanu, ja ir pamats domāt, ka darbs negatīvi ietekmē nodarbinātā veselības stāvokli, it īpaši gadījumos, ja darbinieks ilgstoši slimo. Darba aizsardzības likuma 15. panta otrā un trešā daļa paredz, ka izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs. Izņēmums ir izdevumi, kas saistīti ar obligātām veselības pārbaudēm pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas – tos pēc savstarpējas vienošanās apmaksā attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs.