Strādā vesels

Skaidrojums, vai un kad plānojas atbalsts VDI ESF projekta ietvaros lielajiem uzņēmumiem

2018. gada 25. maijā

Jautājums

Kad plānojas projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” lielajiem uzņēmumiem?

Atbilde

Saskaņā ar pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka projekta īstenošanu, atbalsts tiks sniegts mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, t.i. uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 250 darbinieki, prioritāri atbalstot uzņēmumus ar darbinieku skaitu līdz 50. Šobrīd nav zināms konkrēts laiks, kad iespēja pieteikties atbalstam būs arī uzņēmumiem ar darbinieku skaitu līdz 250. Tiklīdz šāda iespēja pieteikties būs arī uzņēmumiem ar darbinieku skaitu līdz 250 darbiniekiem, Valsts darba inspekcija par to atsevišķi informēs. Aicinām sekot līdzi informācijai Valsts darba inspekcijas mājaslapā un sociālajos tīklos!

Atbildi sagatavoja: VDI ESF projekta vadītāja Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga