Strādā vesels

Par pieteikšanos ESF projektam, ja ir izveidota darba aizsardzības sistēma

2019. gada 4. martā

Jautājums

Vai VDI ESF projekta ietvaros uzņēmumi, kuriem ir izveidota darba aizsardzības sistēma, var pieteikties tikai mērījumu veikšanai un atbildīgo personu uzņēmumā (kas nav darba aizsardzības speciālists, bet ,piemēram, darbu vadītājs) apmācībā?

Atbilde

Konsultatīvo atbalstu "Laboratorisko mērījumu pakalpojumu sniegšana" var saņemt, ja uzņēmumam ir piešķirts atbalsts "Konsultācijas darba devējiem", savukārt konsultatīvo atbalstu "Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības" uzņēmums var saņemt arī tad, ja nav saņēmis atbalstu "Konsultācijas darba devējiem".

 

Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi.  vai zvanot: 25702127, 25725168