Strādā vesels

Par norīkojuma "Darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos” izsniegšanu

2017. gada 29. martā

Jautājums

MK 2014. gada 18. marta noteikumu Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā" 17.punkts nosaka tos darbus, kuriem ir jāizdod norīkojums atļauja, tomēr 18.punktā ir pateikts, ka patstāvīgi izpildāmajiem pienākumiem šādu norīkojumu var neizsniegt, ja drošības nosacījumi paredzēti darba aizsardzības instrukcijā un nodrošināti vēl citi pasākumi.

Vai darbs būvobjektā uz jumta, kurš tiek veikt 5 būvobjektos gadā, katrā pa kādām 10-20 dienām ir pastāvīgi izpildāms darbs vai nav? Kādi ir kritēriji jēdzienam “pastāvīgi izpildāms darbs”?

Atbilde

Ja būvfirmas nodarbinātie veic darbus uz jumtiem augstumā no 5m un augstāk, vai arī, strādājot iekārtā stāvoklī dažādos būvobjektos, tad katrā konkrētajā būvobjektā uz to laika periodu, kurā tiek veikti šādi darbi paaugstinātas bīstamības apstākļos, darba devējam ir pienākums šādu darbu organizēšanai un veikšanai izsniegt Norīkojumu, kā tas noteikts MK 2014. gada 18. marta noteikumu Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā 17. punktā un šo noteikumu pielikumā.

Šī prasība ir pamatota ar šādiem argumentiem:

  1. Dažādos būvobjektos jumtu konstrukcijas (ar bēniņiem, bez bēniņiem, savietotie jumti) forma (stāvi, lēzeni, vienslīpu, divslīpu, ar un bez tornīšiem), seguma materiāli (šīferis, dakstiņi, skārds), tehniskais stāvoklis, vecums, būves kopējais augstums u.c. apstākļi ir atšķirīgi, kas arī nosaka nepieciešamību katrā būvobjektā darbam uz jumta noteikt konkrētus un specifiskus organizatoriskos un tehniskos pasākumus drošai darbu veikšanai, dokumentējot tos Norīkojumā.
  2. Pirms darba augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos, šajos darbos iesaistītajiem nodarbinātajiem katrā konkrētā būvobjektā jāsaņem arī apstākļiem atbilstoša mērķa instruktāža un individuālie aizsardzības līdzekļi. Norīkojuma 2. punktā noteikts, ka darba devējs, darba devēja pilnvarota persona vai darba aizsardzības speciālists izskaidro paredzamā darba specifiku un nepieciešamos drošības pasākumus.
  3. Norīkojuma izsniegšanas un tajā noteikto pasākumu mērķis ir aktualizēt darba aizsardzības prasības, lai darbos augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos novērstu risku nodarbināto drošībai un veselībai.

MK 2014. gada 18. marta noteikumu Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 18. punkta nosacījumi ir attiecināmi uz tādiem darbiem 5 un vairāk metru augstumā, kā, piemēram, elektromontieru darbi, ar speciālu aprīkojumu regulāri kāpjot elektrolīniju stabos.  

Atbildi sagatavoja: Gunta Biķe, Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vecākā eksperte