Strādā vesels

Notariālu universālpilnvaru izmantošana darba aizsardzības instruktāžās

2018. gada 9. novembrī

Jautājums

Ja darbinieks ir izsniedzis notariālu universālpilnvaru, vai viņa vietā darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālā var parakstīties pilnvarotā persona. Vai vispār darba aizsardzības jomā notariālas universālpilnvaras var tikt izmantotas attiecībās starp darba devēju un darbinieku?

Atbilde

Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba devējam ir pienākums veikt nodarbinātā instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, kas tieši attiecas uz nodarbinātā veicamo darbu un darba vietu. Instruktāžas laikā nodarbinātais tiek iepazīstināts ar darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes. Pēc instruktāžas saņemšanas nodarbinātais parakstās instruktāžu reģistrācijas žurnālā. Tā kā darbu uzņēmumā veiks pats nodarbinātais, tas nevar pilnvarot citu personu viņa vietā iziet apmācību un instruktāžu darba vietā. Nodarbinātais varētu pilnvarot trešo personu parakstīties par saņemto instruktāžu ar nosacījumu, ka nodarbinātais fizisku vai citu apstākļu dēļ nevar parakstīties. VDI ieskatā universālā pilnvara nevar tikt izmantota attiecībās starp darba devēju un darbinieku, jautājumos, kas skar nodarbinātā drošību un veselību darba vietā.

Atbildi sagatavoja: Valsts darba inspekcijas Juridiskās nodaļas vadošā juriskonsulte Dace Stivriņa 

Darba aizsardzības likums nosaka, ka darba devējam ir pienākums veikt nodarbinātā instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, kas tieši attiecas uz nodarbinātā veicamo darbu un darba vietu. Instruktāžas laikā nodarbinātais tiek iepazīstināts ar darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes. Pēc instruktāžas saņemšanas nodarbinātais parakstās instruktāžu reģistrācijas žurnālā. Tā kā darbu uzņēmumā veiks pats nodarbinātais, tas nevar pilnvarot citu personu viņa vietā iziet apmācību un instruktāžu darba vietā. Nodarbinātais varētu pilnvarot trešo personu parakstīties par saņemto instruktāžu ar nosacījumu, ka nodarbinātais fizisku vai citu apstākļu dēļ nevar parakstīties. VDI ieskatā universālā pilnvara nevar tikt izmantota attiecībās starp darba devēju un darbinieku, jautājumos, kas skar nodarbinātā drošību un veselību darba vietā.