Strādā vesels

Kad ESF ietvaros tiks uzsākta specializēto zināšanu darba aizsardzībā programmu apguve?

2018. gada 20. jūnijā

Jautājums

Kad plānots uzsākt specilaizēto pamatlīmeņa darba aizsardzības speciālistu apmācības? Kāda ir pieteikšanās kārtība? Cik darbiniekus no viena uzņēmuma var pieteikt? Kur varēs iepazīties, kad plānota konkrētu nozaru speciālā apmācību (piemēram, būvniecība)?

Atbilde

Specializēto zināšanu darba aizsardzībā programmu apguve Eiropas Sociālā fonda projektu “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 ietvaros to uzņēmumu darbiniekiem, kuri būs saņēmuši atbalstu specializēto zināšanu darba aizsardzībā programmu apguvei, tiks uzsāktas 2018.gada 3.ceturksnī. Informācija par apmācību norises vietām un laiku tiks publicēta Valsts darba inspekcijas mājaslapā, sadaļā “Projekti”.

Lai saņemtu atbalstu darba aizsardzības speciālistu apmācībām gan pamatlīmeņa, gan specializēto programmās, ir jāiesniedz pieteikums ar atbilstošu pielikumu Valsts darba inspekcijā – pa pastu vai klātienē K.Valdemāra ielā 17-17, Rīgā vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz epastu Ieslēdz javascriptu, lai apskatītu adresi. . Ņemot vērā darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, atbalstu darba aizsardzības speciālistu apmācībām var saņemt tie uzņēmumi, kuros ir līdz 10 darbiniekiem, kuri darbojas bīstamajās nozarēs[1] un kuros jau ir veikts darba vides risku novērtējums un sagatavots darba aizsardzības plāns. Jāņem vērā, ka no uzņēmuma var pieteikt vienu darbinieku. Plašāk ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, kārtību, uzņēmumu tiesībām un pienākumiem, pieteikumu veidlapām un to aizpildīšanas paraugiem var iepazīties Valsts darba inspekcijas mājaslapā, sadaļā “Projekti”.

Lai iegūtu aktuālu informāciju darba aizsardzības jomā un dažādās nozarēs, aicinām apmeklēt arī organizētos seminārus un apmācības Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros, ko īsteno Valsts darba inspekcijas sadarbības partneris Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts. Informācija par tuvākajiem semināriem pieejama interneta vietnē www.stradavesels.lv, sadaļā “Kalendārs”.[1] Atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1.pielikumam

 

Atbildi sagatavoja: VDI ESF projekta vadītāja Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga