Strādā vesels

Kā rīkoties, ja veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam

2018. gada 9. augustā

Jautājums

Tiek saņemts OVP atzinums, ka darbinieka veselības stāvoklis neatbilst veicamajam darbam. Darba devējs ir gatavs piedāvāt darbiniekam darbu (amatu) bez konkrēto kaitīgo faktoru iedarbības, bet alga šajā amatā ir mazāka. Kāda alga ir darbiniekam jāmaksā - algu, kas bija vecajā amatā, kuru darbinieks nevar veikt, vai jaunā amata algu?

Atbilde

Ja darbinieks piekrīt strādāt jaunajā amatā un puses vienojas par attiecīgu darba līguma noteikumu grozīšanu Darba likuma 97.pantā noteiktajā kārtībā, darba devējam ir jāmaksā tāda darba alga, kura paredzēta jaunajā amatā.
Ja darbinieks nepiekrīt strādāt amatā bez darbinieka veselībai kaitīgo darba vides faktoru iedarbības un puses nevar vienoties par tādiem nodarbinātības noteikumiem, kuri atbilst darbinieka veselības stāvoklim, darba devējs var uzteikt darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 7.punktu - darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apstiprina ārsta atzinums. Izbeidzot darba attiecības saskaņā ar iepriekšminēto Darba likuma pantu, darba devējam ir jāizmaksā darbiniekam atlaišanas pabalsts, kura apmērs atkarīgs no nostrādātā laika pie darba devēja (skat. Darba likuma 112.pantu).

Sagatavoja: Konsultatīvā centra vadītāja Zaiga Strode