Strādā vesels

Elektroniski parakstīts darba vides riska novērtējums

2019. gada 24. janvārī

Jautājums
Tātad elektroniski tiek sagatavots un elektroniski parakstīts (gan DA speciālists, gan arodslimību ārsts) darba vides riska novērtējums, kurš ietver arī darba aizsardzības pasākumu plānu un visus nepieciešamos sarakstus. Vai ir iespējams ar vienu elektronisko parakstu faktiski parakstīt visu darba vides riska novērtējumu vienlaicīgi un iesniegt klientam jau šo elektronisko dokumentu ar elektroniskajiem parakstiem?
Atbilde
Valsts darba inspekcijas ieskatā atbilstoši Elektronisko dokumentu aprites likumam ir iespējams elektroniski parakstīt elektroniski sagatavoto darba vides risku novērtējuma dokumentu, bet to ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu gan darba aizsardzības speciālistam, gan arodslimību ārstam, gan arī darbiniekam, kas piedalījies risku novērtējumā no nodarbināto puses. Tas pats arī attiecināms uz darba aizsardzības pasākumu plānu un visiem nepieciešamajiem sarakstiem, tos paraksta ar drošu elektronisko parakstu tā persona, kas tos sagatavojusi.  
Atbildi sagatavoja:
VDI Juridiskā nodaļa sadarbībā ar Darba aizsardzības nodaļu