Strādā vesels

Vai ir zināmas prasības attiecībā uz automatizēto ārējo defibrilatoru?

Konsultants

Konsultants

Konsultants

2023. gada 18. jūnijā

Šobrīd saskaņošaans stadijā ir Veselības ministrijas sagatavots projekts, kas gan ir attiecināms uz publiskām vietām nevis darba vietām. Uzņēmumi var izmantot līdzīgu pieeju kā labo praksi.

Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 92.panta
otrās daļas 1. un 2. punktu  

1. Noteikumi nosaka publiskās vietas, kurās uzstādāmi automatizētie ārējie defibrilatori (turpmāk – defibrilators), šo defibrilatoru uzstādīšanas prasības, ekspluatācijas un uzraudzības kārtību.

2. Defibrilatoru obligāti uzstāda publiskās vietās atbilstoši šādām kategorijām:

2.1. I kategorija vietās, kur tiek uzņemti vairāk kā 1500 apmeklētāji dienā;

2.2. II kategorija vietās, kur tiek uzņemti no 701 līdz 1500 apmeklētājiem dienā;

2.3. III kategorija vietās, kur tiek uzņemti no 301 līdz 700 apmeklētājiem dienā;

2.4. IV kategorija vietās, kur tiek uzņemti mazāk kā 300 apmeklētāju dienā, īpašnieks vai valdītājs uzstāda defibrilatoru  brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības. 

3. Publiskās vietas īpašnieks vai valdītājs nodrošina defibrilatora iegādi un uzturēšanu.

4. Defibrilatora uzstādīšanu veic piegādātāja apmācīta persona.