Strādā vesels

Kā veicama autentificēšanās, izmantojot Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumus?

Konsultants

Konsultants

Konsultants

2016. gada 15. jūnijā

Jautājums

Pēc darbā notikušā nelaimes gadījuma vēlējos iesniegt paziņojumu par darba devēja izdevumiem, izmantojot e-pakalpojumu. Aizpildīšanas (autentifikācijas) brīdī apjuku. Vai varat lūdzu precizēt, kam šeit īsti ir jāautentificējas - man (darba aizsardzības speciālistam) kā fiziskai personai (ar savu banku) vai jāizmanto kaut kādi uzņēmuma autentifikācijas līdzekļi. 

Atbilde

Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumu lietotāji ir fiziskas personas (raksta savā vārdā) vai fiziskas personas, kas pārstāv uzņēmumu, tomēr visos gadījumos ir jāautentificējas - kā fiziskai personai ar savu bankas vai ID karti.
Atsevisķos VDI e-pakalpojumos darba devējiem (piemēram, ja dati tiek pieprasīti par administratīvajiem aktiem, lēmumiem, sodiem vai nelaimes gadījumiem) fiziskai personai, kura pārstāv uzņēmumu, ir jābūt uzņēmumā paraksta tiesīgai personai (to sistēma automātiski pārbauda, sazinoties ar Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēm).
E-pakalpojumā "Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā" lietotājam nav uzņēmumā jābūt paraksta tiesīgai personai, tas nozīmē, ka šo e-pakalpojumu Jūs varat izmantot autentificējoties ar saviem datiem. Aizpildot e-pakalpojumu lietotājs atzīmē, vai to izpilda fiziskas personas vai juridiskas personas vārdā.