Strādā vesels

Darbā notikušā nelaimes gadījuma reģistrēšana, izmantojot e-pakalpojumu

Konsultants

Konsultants

Konsultants

2016. gada 25. augustā

Jautājums

Kāda veida dokumentus (failus) var pievienot, izmantojot e-pakalpojumu par nelaimes gadījumu reģistrēšanu?

Atbilde

Izpildot e-pakalpojumu "Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušo nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai", var pievienot:

  • Teksta datnes (*.txt, *.rtf)
  • Portable Document Format (*.pdf)
  • Attēlu datnes (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tiff, *.png, *.bmp)
  • Elektroniski parakstītu dokumentu.

Maksimālais pieteikumam pievienojamās datnes izmērs augšupielādei ir 4 MB.