Strādā vesels

Veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, bet ārsts sniedzis rekomendācijas, ko nevar izpildīt

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2016. gada 11. aprīlī

Jautājums

Nodarbinātais strādā sociālās aprūpes iestādē par aprūpētāju un, lai gan periodiskā obligātā veselības pārbaudes kartē norādīts, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, komentāros ir norādītas sekojošas lietas: sakarā ar hroniskām izmaiņām kaulu struktūrā, nepieciešams atvieglots režīms pie smagumu pārvietošanas. Vai OVP karte nav aizpildīta nepareizi? Ko darīt uzņēmumam ar aprūpētāju, ja viņu darbs ir saistīts ar smagumu pārvietošanu un īsti citu darbu piedāvāt nav iespējams?

Atbilde

Dotajā gadījumā obligātās veselības pārbaudes (OVP) karte nav aizpildīta korekti. OVP kartē nedrīkst parādīties sensitīva informācija par darbinieka konkrētiem veselības traucējumiem (piem., hroniskas izmaiņas kaulu struktūrā). OVP kartē arodslimību ārsts drīkst ierakstīt tikai rekomendācijas un slēdzienus, kas attiecas uz darbu.
Ja arodslimību ārsts ir ierakstījis, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam, tas nozīmē, ka reāla pamatojuma pilnīgi aizliegt darbiniekam strādāt nav (t.i. nav arī iemesla darbinieku atbrīvot no darba). Ierakstītās rekomendācijas paredz darba ergonomikas izvērtēšanu un uzlabojumu ieviešanu. Šādā situācija ļoti svarīga ir darbinieka apmācība pareizajiem cilvēku un citu smagu objektu pārvietošanas paņēmieniem, kā arī dažādu smagumu pārvietošanas palīglīdzekļu ieviešanai. Obligāti jāapmāca darbinieks arī pareizajām darba kustībām (piem., pareizi celt jebkurus objektus no zemes, nekādā gadījumā nenoliekties ar taisnām kājām uz priekšu, bet pietupties, utt.; kā arī ierobežot paceļamo objektu svaru). Konkrēti šo darbinieku ieteicams norīkot darbā pie tādiem klientiem, kuri ir ar mazākiem kustību ierobežojumiem (spēj pārvietoties un sevi aprūpēt paši vismaz daļēji), un cilvēkiem ar mazāku svaru.
Parasti ar darbinieka apmācību un darba organizācijas/ergonomisku pielāgojumu ieviešanu ir pietiekami, lai darbinieks spētu normāli turpināt strādāt. Ja tomēr darbiniekam saglabāsies sūdzības par veselības stāvokļa pasliktināšanos, viņu atkārtoti var sūtīt uz ārpuskārtas OVP ar konkrētu jautājumu arodslimību ārstam.