Strādā vesels

Vai piešķirot arodslimību, ņem vērā darbinieka nostrādātos gadus?

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2016. gada 22. janvārī

Oficiālais darba stāžs obligāti tiek ņemts vērā, izvērtējot, vai darbiniekam ir arodslimība. Tas tiek darīts tāpēc, ka arodslimības jēdziens paredz to, ka slimība attīstās no kaitīgo darba vides faktoru iedarbības, un nav citu faktoru, kas varētu izraisīt šo slimību. Darba vides kaitīgo faktoru iedarbībai parasti nepieciešams noteikts laiks, lai paspētu attīstīties slimība. Dažādām arodslimībām minimālais darba vides iedarbības laiks, lai attīstītos arodslimība, var būt atšķirīgs. Piemēram, alerģiskas arodslimības var attīstīties salīdzinoši īsā laika periodā (var būt pat daži mēneši), bet ļaundabīgo audzēju attīstībai, piemēram, nepieciešami vismaz 10 gadi pēc kancerogēnās vielas iedarbības. Turklāt tiek ņemts vērā darba vides kaitīgo faktoru iedarbības smagums, piemēram, strādājot mērenā troksnī aroda vājdzirdība var attīstīties pēc 10-20 gadiem, bet ļoti skaļā troksnī, neizmantojot individuālus dzirdes aizsarglīdzekļus, vājdzirdība var būt jau pēc 1-2 gadiem.