Strādā vesels

Vai obligātā veselības pārbaude ir tikai formalitāte?

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2014. gada 28. aprīlī

Obligāto veselības pārbaužu (OVP) mērķis ir novērtēšana, vai nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Tas nozīmē, ka veicot OVP, ārsti novērtē, vai darbinieks savas veselības dēļ spēs veikt viņam uzticētos pienākumus, kā arī, strādājot bīstamos apstākļos, vai darbinieka rīcība vai bezdarbība (sakarā ar veselības traucējumiem) nekļūs par nelaimes gadījuma cēloni. Piemēram, pēkšņi uznācis reibonis, strādājot augstumā, var būt par kritiena cēloni, vai samaņas zudums, vadot sabiedrisko transportu, izraisīs avāriju, kas var beigties diezgan traģiski. Tādējādi, uzliekot OVP kartē savu parakstu zem atziņas, ka darbinieks drīkst strādāt, ārsts uzņemas juridisku atbildību. Šis fakts liekas par formalitāti līdz tam brīdim, kamēr nenotiek nelaimes gadījums vai darbinieks nesaslimst. Šādos gadījumos sākas dokumentācijas analīze, vai OVP bija veikta, un kāda bija atradne medicīniskās izmeklēšanas rezultātā. Savā ziņā kvalitatīva OVP gan juridiski pasargā darbadevēju, gan daudzos gadījumos sniedz darbiniekiem iespēju vēlāk saņemt kompensāciju no valsts par darba izraisītajiem veselības traucējumiem (piemēram, arodslimības gadījumā). Darbinieks vai darba devējs, lūdzot arodslimību ārstam parakstīt OVP karti bez apskates vai veikt to formāli, pakļauj briesmām gan sava uzņēmuma darbiniekus, gan sevi, gan arī ārstu.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" OVP jāveic gan pirms stāšanās darbā, gan turpinot strādāt, ik pēc 1-3 gadiem (atkarībā no darba vietā esošajiem kaitīgajiem faktoriem). OVP pirms darba uzsākšanas ir ļoti svarīga gan darba devējam, gan pašam darbiniekam, jo arodslimību ārsts spēj novērtēt, vai šo cilvēku vispār drīkst pielaist pie darba (darba drošības apsvērumi), kā arī vai darbs nebūs tas, kas izteikti pasliktinās nodarbinātā veselības stāvokli (piemēram, darbs putekļainā vidē un bronhiālā astma). Turpmākās regulāras veselības pārbaudes ļauj novērot darbinieka veselību dinamikā un savlaicīgi pamanīt slimības sākumu. Jāatzīmē, ka ikgadējas OVP apmaksā darbadevējs, kas nodarbinātajam sniedz iespēju bez maksas regulāri pārbaudīt savu veselību.
Ņemot vērā pašreizējo medicīnas stāvokli Latvijā, regulāras obligātās veselības pārbaudes dod retu iespēju profilaktiski izmeklēt cilvēku un savlaicīgi pamanīt bīstamas slimības pazīmes sākotnējā stadijā (piemēram, vēzi, tuberkulozi, paaugstinātu asinsspiedienu, sirds ritma traucējumus, dažādas plaušu slimības). Protams, izmeklējumu spektrs obligātās veselības pārbaudes laikā ir ierobežots (to reglamentē LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 219) un varbūt nesegs visas darbinieka vēlmes, bet gadījumos, ja darbinieks sūdzas arodslimību ārstam par kādiem veselības traucējumiem, vai arodslimību ārstam rodas aizdomas par kādu patoloģiju, tad viņš nozīmē papildu izmeklēšanu, kura būs jāiziet pie ģimenes ārsta (arodslimību ārsts uzraksta konsultatīvu slēdzienu adresētu ģimenes ārstam par to, kas ir jāizdara). Tātad arī slimības, kuras neietver standarta OVP procedūra arī var tikt izmeklētas (šīs izmaksas darba devējs jau neapmaksās).

Taču ārsts nevar atklāt pilnīgi visas slimības OVP laikā, it īpaši, ja nodarbinātie nesūdzas par veselības traucējumiem un slēpj ziņas par veselību. Saskaņā ar nesenas aptaujas datiem gandrīz puse darbinieku nesūdzētos par veselības traucējumiem un slēptu ziņas par savu veselību obligātās veselības pārbaudes laikā. Vai tas ir labi? Nodarbinātie tādā veidā liedz sev iespēju pilnvērtīgi rūpēties par savu veselību un nereti arī apgrūtina kompensācijas iegūšanas procesu vēlākajā laikā. Jāpasvītro, ka OVP laikā nodarbinātajam tiek iedota anketa, kurā ir jāatzīmē esošas un bijušas slimības, operācijas, traumas utt. Nodarbinātie diezgan vieglprātīgi izturas pret šo papīru un bieži vien atzīmē, ka viņiem nekādu veselības traucējumu neesot. Taču šīs lapas apakšā darbinieks liek savu parakstu par sniegto ziņu patiesumu, tātad šis arī ir juridisks dokuments, kurš vēlāk var tikt izmantots tiesvedībā. Daudzi nodarbinātie slēpj savus veselības traucējumus OVP laikā, jo baidās no represijām no darba devēja puses un baidās pazaudēt darbu. Īstenībā OVP ir domāta nevis represijām, bet tieši otrādi, lai pasargātu nodarbināto un palīdzētu viņam saglabāt veselību pēc iespējas ilgāk.

NB! Gan darba devējam, gan nodarbinātajam ir tiesības prasīt no arodslimību ārsta un viņa komandas kvalitatīvi veiktu obligāto veselības pārbaudi.