Strādā vesels

Vai ir vērts noformēt arodslimību pensijas vecuma strādājošajam?

Jeļena Reste

Jeļena Reste

RSU Aroda un vides medicīnas katedras arodslimību ārste

2016. gada 12. janvārī

Jautājums

Vai ir vērts noformēt arodslimību pensijas vecuma strādājošajam – kādas sociālās garantijas ir paredzētas arodslimības gadījumā pensijas vecuma cilvēkam?

Atbilde

Personām, kuras saņem vecuma pensiju, kompensācija arodslimības gadījumā ik mēnesi tiek izmaksāta tikai tad, ja tā pārsniedz vecuma pensijas apmēru (t.i., izmaksā vienu lielāko - vai nu vecuma pensiju, vai nu arodslimības pabalstu). Turklāt ik mēnesi arodslimības pabalstu piešķir tikai tad, ja darba spēju zaudējuma procenti pārsniedz 25% (darba spēju zaudējuma procentu lielumu nosaka VDEĀK). Arodslimības pabalsta lielums ir atkarīgs no darba spēju zaudējuma procentiem arodslimības dēļ un oficiālās algas pēdējo gadu laikā.


Papildus katram arodslimniekam paredzēta naudas summa (aptuveni 1600 eiro) ārstēšanas un rehabilitācijas izdevumu segšanai neatkarīgi no darba spēju zaudējuma procentiem. Tā var būt izmantota ar arodslimības ārstēšanu saistīto izdevumu segšanai, dažādu rehabilitācijas pasākumu apmaksai, medikamentu un palīglīdzekļu iegādei. Šī summa netiek papildināta un tā tiek piešķirta tikai vienu reizi (no sākuma cilvēks pats samaksā par iegādi, bet pēc tam iesniedz čekus un ārstējošā ārsta izziņas VSAA apmaksai).